14.06.2019
Lomituspalveluiden kartoitus näytti maakunnalle uuden tavan ajatella

Lomituspalveluiden toiminnan ja prosessien kartoitus on valmis ja se esiteltiin Pedersöressä 12.6. Karoitus tehtiin osana maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua.

20190612 overgripande akritektur

Valtiovarainministeriö on vuodesta 2011 lähtien suositellut julkista sektoria käyttämään kokonaisarkkitehtuuria toimintansa kuvaukseen. Ajattelu on edelleen uutta ja sitä käytetään harvoissa julkisen sektorin organisaatioissa, vaikka se on yleisesti käytössä valtion viranomaisilla.

Pohjanmaalla kokonaisarkkitehtuuri nähtiin tärkeänä työkaluna maakunnan johdolle ja päätöksenteolle. Siksi päätettiin, että uuden maakunnan arkkitehtuurin menetelmää testattaisiin ensin rajatussa yksikössä ja lähtökohdaksi rajattiin nykyisen toiminnan kartoitus.

Lomituspalvelut, jotka oli tarkoitus siirtää maakunnalle, sopivat hyvin pilotin kohteeksi, koska toiminta on konkreettista ja yksikkö on suhteellisen pieni kartoitettavaksi.

Kartoituksen tulos

Pedersören kunta järjestää Pohjanmaan lomituspalvelut. Lomituspalveluita tarjotaan maatalousyrittäjille ja turkiseläinten kasvattajille Kokkolasta pohjoisessa Närpiöön etelässä. Toiminta on kasvanut ajan myötä, kun useammat ovat tehneet sopimuksen isäntäkunnan kanssa.

Kartoitusprosessin aikana listattiin kaikki toimijat, jotka ovat tekemisissä lomituspalvelun kanssa sekä käytössä olevat ohjelmat. Listaus rajattiin oleellisimpiin toimijoihin.

overgripande arkitektur vihrea kuva suo

 

Kuva toimijoista, jotka kytkeytyvät lomituspalveluihin.

 

 

Tämän jälkeen piirrettiin organisaatiokartta, joka kertoo miten toimijat, ohjelmat ja prosessit liittyvät toisiinsa. Kartta antaa kokonaiskuvan koko toiminnasta, mikä auttaa johtoa ja luottamushenkilöitä tekemään päätöksiä toimintaan liittyvistä asioista.

ove lomituspalvelut kartta

 

Kuva: yksinkertaistettu kuva toimijoista ja prosesseista

 

Oppeja tulevaan

Työskentelytapa opetti valmistelijoille miten kokonaisarkkitehtuurin kanssa työskennellään. Työ voi myös olla malli tuleville kartoituksille. Pilotissa kartoitettiin nykyistä toimintaa valittuun yksityiskohtaisuuteen saakka.

Lomituspalveluit saivat konkreettisen kuvan toiminnastaan ja prosesseistaan sekä niistä toimijoista ja ohjelmista, joita käytetään. Tämä voi auttaa heitä kehittämään toimintaansa. Organisaatioita kuvaava kartta on olla tueksi uusien ohjelmistojen hankinnassa, sillä se näyttää kuinka moni käyttää samoja ohjelmia ja miten ohjelmat toimivat yhteen.

Toiminnan kartoittaminen on osa kokonaisarkkithtuuria. Lomituspalveluiden kartoituksen jälkeen oli tarkoitus jatkaa suuremmilla piloteilla, joita olisi hyödynnetty maakunnan strategiassa.

Lisätietoja: Victor Svarvars, victor.svarvars@obotnia.fi, puh. 044 763 9183

Siirry "Uutiset ja tiedotteet"-sivulle
Päivitetty 18.03.2019, Kello 09.58, Petra Fager.