27.11.2018
Osallistumista vaikuttamistoimielinten kautta

Uuteen maakuntaan perustetaan vaikuttamistoimielimiä, jotta kohderyhmien ääni kuuluisi päätöksenteossa. Kuntien vammaisneuvostojen sekä vanhusneuvostojen edustajat ovat kokoontuneet työpajoihin suunnittelemaan vaikuttamista uudessa maakunnassa.

Työpajoissa osallistujat suunnittelivat muun muassa vaikuttamistoimielinten tehtäviä ja kokoonpanoa. Palveluiden kehittämistarpeista käytiin vilkasta keskustelua. Työpajojen osallistujat toivovat, että vaikuttamistoimielimet perustetaan uudistuksesta riippumatta.

– Työpajassa käytiin todella vilkasta keskustelua ja aikaa keskustelulle olisi voinut olla enemmänkin. Selvää on, että vaikuttamistoimielinten väliselle yhteistyölle on suuri tarve, kertoo kehittämissuunnittelija Irina Nori Pohjanmaan liitosta.

Seuraavana vuorossa on maakunnan vaikuttamistoimielinten toimintasääntöjen luonnostelu yhteistyössä kuntien vastaavien toimielinten kanssa. Tavoitteena on lisäksi järjestää kuntien vaikuttamistoimielimille toiset työpajat kevään aikana. Voit lähettää ehdotuksia seuraavan työpajan teemoiksi osoitteeseen irina.nori(a)obotnia.fi.

 

Poimintoja vanhusneuvostojen työpajasta

”Maakunnan vanhusneuvoston jäsenillä on hyvä olla yhteys kuntien vanhusneuvostoihin tai aktiivisia kuntapolitiikassa. Ennen kaikkea edustajien tulee olla motivoituneita osallistumaan maakunnan vanhusneuvostoon.”

”Kuntien vanhusneuvostojen olisi hyvä kokoontua keskustelemaan yhdessä, vaikka uudistusta ei tulisikaan, esim. kuntien palvelutasosta ja hyvistä käytännöistä.”

”On tärkeää tarkastella koko maakuntaa. Neuvosto voi toimia kansallisena vaikutuskanavana. Tärkeitä teemoja ovat esim. keskussairaalan palvelu + kuljetukset, lähipalvelu ja hyvät yhteydet, yleiset linjaukset, KELA-taksi, kunnalliset kriteerit ja terminaalihoito.”

 

Poimintoja vammaisneuvostojen työpajasta

”Monimuotoinen neuvosto voidaan rakentaa esim. valitsemalla vähintään 2 + 2 henkilöä jokaisesta kunnasta, riippumatta kunnan koosta.”

”Ei ole aina helppoa edustaa muuta vammaisryhmää kuin omaansa.”

”Yhteys kuntien neuvostoihin on tärkeä. On tärkeää pitää yhteydet toimivina. Ylipäätään yhdyspinnat maakunnan ja kuntien välillä liittyen esim. hyvinvoinnin edistämiseen pitäisi käydä läpi.”

”Maakunnan neuvosto voisi ottaa kantaa myös konkreettisiin asioihin esim. esteettömyyteen, kuten kuntien toimielimet nykyään tekevät.”

 

Voit lukea vammaisneuvostojen työpajan yhteenvedon täällä

Voit lukea vanhusneuvoston työpajan yhteenvedon täällä

Tilaisuuksien muu materiaali löytyy täältä.

 

logo

Siirry "Uutiset ja tiedotteet"-sivulle
Päivitetty 18.03.2019, Kello 09.58, Petra Fager.