03.12.2018
Pohjanmaan perheet tyytyväisiä palveluihin

Pohjanmaalla toteutettiin syksyllä sähköinen kysely lasten, nuorten ja perheiden palveluista.

– Kyselyn tavoitteena oli selvittää palveluiden käyttäjien näkemys siitä, mikä toimii hyvin ja mitä voisi kehittää, sekä saattaa tieto päättäjien ja sote-uudistuksen valmistelijoiden tietoisuuteen, sanoo muutosagentti Riku Niemistö Pohjanmaan lasten ja perheiden muutosohjelmasta.

 

Lapsiperheet pääosin tyytyväisiä palveluihin

Pohjanmaan lapsiperheet ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä asuinkuntansa palveluihin. Tyytyväisimpiä asukkaat ovat äitiys- ja lastenneuvoloihin, päivähoitoon ja kouluun. Muista julkisista palveluista kiitosta saivat terveyspalvelut, kirjasto, psykologit ja fysioterapeutit, koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta, uimahallit ja perheneuvonta.

Monessa kunnassa asukkaat kehuvat harrastusmahdollisuuksia ja aktiivisia yhdistyksiä.

 

Parannettavaa palveluihin pääsyssä

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kunnat tarjoavat asukkailleen eri määrän palveluita. Suuremmilla paikkakunnilla palveluita on enemmän, mutta ongelmaksi koetaan pitkät jonotusajat esimerkiksi terveydenhuoltoon. Pienemmillä paikkakunnilla asuvat pelkäävät, että palveluita keskitetään kauas kotoa.

Asukkaat ovat huolissaan varhaiskasvatuksen ja koulujen suurista lapsiryhmistä ja vähäisestä henkilökunnasta. Tilanne koetaan kuormittavana sekä lapsille että henkilökunnalle.

Kyselyn vastaajat haluaisivat lisää sähköisiä palveluita, kuten sähköistä ajanvarausta ja chat-palvelua.

 

Vapaa-ajanharrastuksia myös nuorille

Kyselyn vastauksissa nousevat esiin nuorten vähäiset harrastusmahdollisuudet ja ajanviettopaikkojen puute. Vastaajat kaipaavat harrastuksia, jotka tarjoaisivat yhdessäoloa ilman kilpailua sekä turvallisia ympäristöjä tavata ystäviä.  

– Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn mukaan Pohjanmaan nuoret käyttävät runsaasti alkoholia. Nuorison vapaa-ajanviettomahdollisuuksia parantamalla voisimme vaikuttaa tähän ongelmaan, sanoo Riku Niemistö.

 

Tukea kaksikielisyyteen

Sekä suomen- että ruotsinkieliset pohjalaiset toivovat, että lasten ja perheiden kaksikielisyyttä tuettaisiin nykyistä paremmin jo varhaiskasvatuksesta lähtien. Vastaajat ehdottavat muun muassa kaksikielisiä päiväkoteja.

 

Vanhemmat haluavat vaikuttaa

Kysely toteutettiin verkkokyselynä, johon vastasi yli 1600 pohjalaista.

– Vastaajien suuri määrä osoittaa, että kyselylle on tarvetta. Vastauksissa vanhemmat kertoivat, että haluaisivat vaikuttaa enemmän lasten ja perheiden palveluiden suunnitteluun. Kyselyt ovat helppo ja hyödyllinen tapa osallistua, Riku Niemistö sanoo.

Kyselyn tulokset otetaan mukaan maakunnan kehittämistyöhön.

– Tuloksia käytetään maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa palveluiden suunnittelussa sekä kunnissa sivistyspalveluiden kehittämisessä. Kunnat saavat oman kuntansa vastaukset käyttöönsä, Riku Niemistö sanoo.

Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä syys–lokakuussa yhteistyössä alueen korkeakoulujen Åbo Akademin, Vaasan yliopiston ja Yrkeshögskolan Novian kanssa. Kyselyn rahoitti hallituksen kärkihanke Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma ja tilasi Pohjanmaan lasten ja perheiden hanke.

 

Lisätietoja:

Muutosagentti Riku Niemistö, 040 5498 328, riku.niemisto@vaasa.fi

DittOsterbotten kvadrat

Siirry "Uutiset ja tiedotteet"-sivulle
Päivitetty 18.03.2019, Kello 09.58, Petra Fager.