08.02.2019
Talent Coastline polkaistiin onnistuneesti käyntiin

Maahanmuutolla ja kansainvälisten osaajien liikkuvuudella on kasvava elinkeinopoliittinen merkitys ja vaikutus Suomen kilpailukykyyn. Osaajien saatavuus on eri selvityksissä identifioitu yhdeksi suurimmista yritysten kasvun ja kansainvälistymisen haasteista, ja Suomi kilpailee parhaista osaajista muun maailman kanssa.

20190208 TC 5Paneelikeskustelu Talent Coastline -kick offissa.

 

Laajamittaisemman osaavan työvoiman tarpeen ohella yrityksillä on tarvetta erityisosaamiselle, jota ei ole saatavissa Suomesta. Kasvua tukeva osaajien maahanmuutto laajentaa myös Suomen innovaatio- ja osaamispohjaa sekä tukee kansainvälisten investointien ja osaajien saamista Suomeen. Tätä kautta lisätään uusien työpaikkojen syntymistä ja suomalaisten yritysten ja oppilaitosten kansainvälistymistä. Päästäkseen tavoitteeseen Suomi tarvitsee hallintorajat ylittävän, kasvua tukevan maahanmuuton strategisen näkemyksen ja toimenpiteet kansainvälisten osaajien rekrytoimiseksi, houkuttelemiseksi ja pitämiseksi sekä työvoiman maahanmuuton edistämiseksi. Pääministeri Juha Sipilän hallitus päätti puoliväliriihessä 2017 käynnistää poikkihallinnollisen, valtioneuvoston yhteisen Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista -toimenpideohjelman.

 

Talent Coastline työstää toimenpiteitä Pohjanmaalla


Pohjanmaan ELY-keskuksessa on käynnistynyt 1.1.2019 alkaen Talent Coastline kasvupalvelupilotti. Talent Coastline kasvupalvelupilotissa pureudutaan valtioneuvoston yhteisen Talent Boost -ohjelman toimenpiteiden työstämiseen erityisesti Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla. Tavoitteena on kasvattaa alueen osaamispohjaa ja vahvistaa entisestään alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja tuoda uudenlaisia näkökulmia organisaatioiden toimintakulttuuriin. Toiminnasta vastaa Pohjanmaan ELY-keskuksen Talent Coastline –päällikkö Francesca Cucinotta tiiviissä yhteistyössä EURES- asiantuntijan kanssa, tukenaan alueen korkeakoulut, kunnat, elinkeinoelämän organisaatiot ja vapaaehtoisjärjestöjä edustava Menestyvä monikulttuurinen työelämä -verkosto. Talent Coastline- verkostomaisen toiminnan tueksi kehitetään digitaalisia palveluja.

 

20190208 TCMarja Riitta Vest ja Francesca Cucinotta Pohjanmaan ELY-keskuksesta

  

Tapahtumista vauhtia toimenpiteisiin ja tukea toimintaan

Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Viexpon isännöimässä Talent Coastline Kick Off –tapahtumissa (Vaasa, Kokkola) syvennyttiin Talent Boost –toimenpideohjelman tavoitteisiin. Tapahtumassa keskusteltiin eri yritysten ja organisaatioiden edustajien kesken mm. millaista työvoimaa tällä hetkellä tarvitaan, vastaako Pohjanmaan koulutus kysyntään, kohtaavatko alueen osaajat, palvelut ja elinkeinoelämän tarpeet. Lisäksi mietittiin yhdessä, miten jatkamme eteenpäin, että Suomi olisi maailman paras paikka osaajille, ja erityisesti, miten Pohjanmaata ja Suomea tulisi markkinoida kansainvälisesti. Tapahtumassa vierailivat mm. Laura Lindeman (TEM), Reijo Kangas (Business Finland). Vaasan tapahtumassa mukana oli runsaasti myös kansainvälisiä opiskelijoita, jotka toivat mielenkiintoisia näkökulmia työllistymiseen. Yhteinen sanoma oli, että Suomi tarvitsee nyt tekoja sanojen sijaan. 

Pohjanmaan ELY-keskuksen Talent Coastline –päällikkö Francesca Cucinotta jatkaa yhteistyökumppaneiden kanssa toimenpiteitä Pohjanmaalla. Talent Coastline on Pohjanmaan Talent Hub!

20190208 TC 2Reijo Kangas, johtaja, Business Finland

Siirry "Uutiset ja tiedotteet"-sivulle
Päivitetty 18.03.2019, Kello 09.58, Petra Fager.