26.01.2018
Tehokkaampi organisointi maakuntauudistuksen valmistelulle

Maakuntauudistuksen valmistelu organisoidaan uudella tavalla. Tavoite on, että ryhmien roolit ovat entistä selkeämmät. Päätökset tehdään väliaikaisessa valmistelutoimielimessä. Poliittisella viiteryhmällä ja alueen kunnilla on oma roolinsa valmistelussa. Hallinnollisten toimintojen valmistelu jaetaan työryhmille, jotka keskittyvä omaan osaansa kokonaisuudessa. keskittyvien työryhmille. Hallinnon suunnitteluun kootaan lisäksi verkosto yhteyshenkilöitä Pohjanmaan kunnissa.

Sosiaali- ja terveyspalveluita suunnitellaan asiakasryhmittäin

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden suunnittelu jaetaan kohderyhmäkohtaisesti lapsiin, nuoriin ja perheisiin, työikäisiin sekä ikäihmisiin. Ryhmien tehtävänä on suunnitella asiakasryhmän palvelut kokonaisuuksina, jotka kattavat terveyspalvelut, kuntoutuksen, sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä vammaispalvelut. Jatkovalmistelun pohjana käytetään syksyn ja talven aikana tehtyä strategiatyötä.

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi uuden organisointimallin kokouksessaan 25.1.2018.

Esitys uudesta organisointimallista

Siirry "Uutiset ja tiedotteet"-sivulle
Päivitetty 07.11.2018, Kello 08.36, Petra Fager.