16.11.2018
Tilannekatsaus uudistuksen valmisteluun

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu jatkuu Pohjanmaalla maan hallituksen aikataulun mukaisesti, vaikka lainsäädännön käsittely eduskunnassa viipyy.

Rahoituksen omarahoitusosuudesta luovutaan

Uudistuksen valmistelun valtionavustus on syksyyn 2018 saakka edellyttänyt 5–10 % omarahoitusosuutta. Marraskuusta alkaen valtionavustuksella voi kattaa 100 % kustannuksista. Pohjanmaa on tänä vuonna saanut rahoitusta 1 560 000 euroa. Rahoituksen tarve kasvaa ensi vuonna, kun valmisteluun tarvitaan lisää henkilöstöä.

Pohjanmaa kärjessä ennakointipilottiin

Pohjanmaan maakunta osallistuu pilottimaakuntana Sitran Ennakoimalla elinikäistä toimintakykyä -hankkeeseen. Tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota palvelutarpeen tunnistamisessa, avun saamisessa sekä viranomaisten välisessä yhteistyössä. Hankkeeseen osallistuvat myös Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakunnat. Hanke rahoitetaan Sitran SIB-rahoituksella. Hanke käynnistyy talvella 2019.

Maakunta koordinoi alueellista varautumista

Uusi maakunta vastaa alueellisen yhteisen varautumisen tehtävistä. Varautuminen tarkoittaa valmistautumista ennakolta erilaisiin suuronnettomuuksiin, kriiseihin ja poikkeusoloihin. Pohjanmaalle suunnitellaan varautumisverkostoa, sekä varautumisfoorumia, johon osallistuvat maakunnan keskeiset toimijat.

Osallistumista vaikuttamistoimielinten kautta

Uuteen maakuntaan perustetaan vaikuttamistoimielimiä, jotta kohderyhmien ääni kuuluisi päätöksenteossa. Kuntien nuorisovaltuustojen, vammaisneuvostojen sekä vanhusneuvostojen edustajat ovat kokoontuneet työpajoihin suunnittelemaan vaikuttamista uudessa maakunnassa. Työpajoissa osallistujat suunnittelivat muun muassa vaikuttamistoimielinten tehtäviä ja kokoonpanoa. Työpajojen osallistujat toivovat, että vaikuttamistoimielimet perustetaan uudistuksesta riippumatta.

Uuteen maakuntaan perustetaan myös vähemmistökielen vaikuttamistoimielin, joka Pohjanmaalla on suomenkielinen. Valtakunnallinen käsikirja antaa toiminnalle suuntaviivat. Vaikuttamistoimielimen suunnitteluun nimetään työryhmä.  

 

Siirry "Uutiset ja tiedotteet"-sivulle
Päivitetty 18.03.2019, Kello 09.58, Petra Fager.