08.01.2019
Tilannekuva neuvotteluiden lähtökohdaksi on valmistunut

Keskeinen osa uuden maakunnan valmistelua ovat toiminnan ja talouden neuvottelut ministeriöiden kanssa. Pohjanmaan neuvottelupäivät järjestetään 14.3. Tilaisuuteen osallistuu maakunnan valmistelijoiden lisäksi edustajia eri ministeriöistä.

Neuvotteluihin valmistautuminen on nyt aloitettu laatimalla tilannekuva maakunnan toimintaympäristöstä, taloudesta ja tehtävistä. Tilannekuva on tehty yhteistyössä uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden kanssa. Raportin avulla ministeriöt tutustuvat maakunnan lähtötilanteeseen.

– On erinomaista, että valtioneuvosto on perustanut ministeriöiden poikkihallinnollisen työryhmän, jossa yhdessä mietitään maakuntien tulevaisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä, sanoo muutosjohtaja Varpu Rajaniemi.

Maaliskuussa järjestettävässä neuvottelupäivässä tavoitteena on saavuttaa maakunnan ja valtioneuvoston yhteinen näkemys maakunnan tilannekuvasta, tehtävien järjestämisestä sekä rahoituksen riittävyydestä ja kustannusten hallinnasta.

Raportti nostaa esiin uuden maakunnan tiukan budjetin. Uuden maakunnan tilojen vuokrakustannukset on arvioitu huolestuttavan korkeiksi. Henkilöstökustannuksiin vaikuttaa monet asiat, kuten palkkojen harmonisointi ja mahdolliset rekrytointitarpeet. Kustannusten taso tiedetään vasta, kun lait ovat astuneet voimaan ja henkilöstötiedot voidaan luovuttaa uudelle maakunnalle. Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten henkilöstö jaetaan maakuntiin, mikä saattaa aiheuttaa osaamisvajetta ja rekrytointitarpeita. Pohjalaismaakunnat ovat neuvotelleet yhteistyöstä eri tehtävissä.

 

Voit lukea raportit seuraavien linkkien kautta

Pohjanmaan tilannekuva

Pohjanmaan laadullinen tilannekuva

Siirry "Uutiset ja tiedotteet"-sivulle
Päivitetty 18.03.2019, Kello 09.58, Petra Fager.