25.01.2019
Uusi ryhmä vähemmistökielen oikeuksille

Uuteen maakuntaan perustetaan vähemmistökielen vaikuttamistoimielin. Sen valmistelu on aloitettu työryhmässä, johon kuuluvat nykyisten organisaatioiden kieliasioita käsittelevien elinten puheenjohtajat ja sihteerit. Ryhmän puheenjohtaja on maakuntahallitusta edustava Anita Niemi-Iilahti. Kokouksessa päätettiin, että asiaa valmistelee pienempi työnyrkki, johon kuuluvat Tarja Hautamäki Pohjanmaan liitosta, Sara Tarvos-Aalto Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja Sari West Vaasan sairaanhoitopiiristä. Koko ryhmä kokoontuu seuraavan kerran 26.3.

Pohjanmaan maakunnan asukkaista 51 % on ruotsinkielisiä, 43 % suomenkielisiä ja 6 % väestöstä puhuu äidinkielenään muuta kieltä. Pohjanmaa on Ahvenanmaan lisäksi ainoa maakunta, jossa vähemmistökieli on suomi ja jossa vaikuttamistoimielin seuraa suomenkielisten oikeuksia.

Toimielimen lakisääteinen tehtävä on selvittää, arvioida ja määritellä vähemmistökielisten palveluiden tarvetta sekä seurata palveluiden saatavuutta ja laatua. Toimielin voi tehdä maakuntahallitukselle ehdotuksia kielivähemmistön palveluiden kehittämiseksi, henkilöstön kielitaitovaatimuksista tai kielitaidon kehittämisestä. Maakuntahallitus voi antaa toimielimelle myös muita tehtäviä. Vaikuttamistoimielimellä ei ole päätösvaltaa, mutta sen tekemä työ on otettava huomioon päätöksenteossa.

Tällä hetkellä maakuntaan siirtyvissä organisaatioissa kieliasioita käsitellään ELY-keskuksen kielitoimikunnassa, Vaasan sairaanhoitopiirin vähemmistökielen lautakunnassa ja Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnassa.

 Lue lisää: Opas maakunnan vähemmistökielen vaikuttamistoimielimen ja saamen kielen vaikuttamistoimielimen toimintaan

kielijakauma

Siirry "Uutiset ja tiedotteet"-sivulle
Päivitetty 18.03.2019, Kello 09.58, Petra Fager.