22.05.2018
Ymmärrettävästi uudistuksesta

Keskustelu maakunta- ja sote-uudistuksesta käy vilkkaana poliittisella kentällä. Lainsäädäntö on käsittelyssä eduskunnassa. Mikäli lait hyväksytään ja ne astuvat voimaan, otamme pitkän, konkreettisen askelen kohti uutta tapaa julkisten palveluiden toteuttamisessa.

Uusi maakunta muuttaa sekä alueellista päätöksentekoa että asukkaiden palveluita. Näihin liittyvät myös uudistuksen viestinnän ja tiedottamisen haasteet.

Jos lait astuvat voimaan heinäkuussa ja maakuntavaalit järjestetään lokakuussa, jää asukkaille – äänestäjille – vain muutama kuukausi aikaa päästä perille uuden maakunnan tehtävistä ja siitä, mistä asioista maakuntavaltuustossa päätetään. Lakiesityksen mukainen jako palveluiden järjestäjään (maakunta) ja tuottajaan (julkinen tai yksityinen) on kaikille uutta. Mitä ehdokkaat voivat luvata? Mihin asioihin maakuntavaltuustoon valittavat edustajat voivat vaikuttaa ja mitkä asiat kuuluvat palveluiden tuottajille tai valinnanvapauden ja siten kilpailun piiriin?

Jos asukkaat eivät ymmärrä uuden maakunnan roolia, on riskinä, että äänestysaktiivisuus jää alhaiseksi ja maakunnan päättäjät eivät edusta laajasti kaikkia asukkaita. Maakuntavaltuustoon valittavat edustavat koko maakuntaa, eivät maakunnan kuntia.

Kun vaalit on toimitettu ja uudet päättäjät valittu, alkaa uudistuksen viestinnän toinen tärkeä vaihe. Asukkaita pitää tiedottaa uusista palveluista, heidän oikeuksistaan esimerkiksi palveluiden valinnassa. Nyt kun palveluita valmistellaan, niistä puhutaan vielä lainsäädännön kielellä. Suoraa lakitekstistä tulevat termit sopivat harvoin kansalaisviestintään.

Uudissanoille pitää keksiä kuvaavat, konkreettiset ja sekä ammattilaisten että asukkaiden suuhun sopivat sanat, vieläpä kahdella kielellä. Pohjanmaalla törmäämme usein siihen, että toisella kielellä hyvä ilmaisu ei käänny sujuvasti toiselle kotimaiselle. Tämä sataa onneksi kaikkien yhteiseen laariin, kun valittujen sanojen käyttöä joutuu käännöstä tehdessä pohtimaan vielä uudemman kerran.

Sanastotyöhön on tartuttava ripeästi, ettei lainsäädännön sote-sanasto vakiinnu huomaamatta palveluissa käytettävään kieleen. Selkeän kielen tavoite liittyy palveluiden saavutettavuuteen ja erityisryhmien huomioimiseen mutta hyödyttää jokaista asukasta.

Onneksi emme ole asian kanssa yksin vaan työtä tehdään valtakunnallisesti. Käynnissä on mm. valtakunnallinen sisältöhanke, jolla maakuntien viestinnässään käyttämää sanastoa yhdenmukaistetaan. Kotimaisten kielten keskus (Kotus) valmistelee terminologiaa sadan sote-sanan hankkeessa. Valtakunnallinen työ on tärkeää palveluiden vertailtavuuden kannalta, kun asukkaat valitsevat palveluntuottajaansa mahdollisesti toisen maakunnan alueelta.

Uudistuksen viestinnän tavoitteena on tarjota ajantasaista ja ymmärrettävää tietoa valmistelusta.  Mikäli lait hyväksytään ja uudistus toteutuu, on viestinnällinen urakka vasta alkamassa. Pohjanmaan asiat ovat pohjalaisten käsissä. Onnistuneen uudistuksen läpivienti edellyttää tiedottamista, sekä aktiivisuutta asukkailta, medialta, yhdistyksiltä, päättäjiltä ja muilta alueen toimijoilta.

 

Petra Fager

tiedottaja

Pohjanmaan liitto

Heli Masa

viestintäpäällikkö

Vaasan sairaanhoitopiiri

Siirry "Uutiset ja tiedotteet"-sivulle
Päivitetty 10.11.2017, Kello 10.10, Petra Fager.