Material och kommunikation

På den här sidan publicerar vi samtliga nyheter och pressmeddelanden om landskapsreformen i Österbotten.

en dator, en  penna och en telefon på ett bord

Kommunikationsgrupp

Kommunikationen i beredningen av reformen planeras av en kommunikationsgrupp. För att säkerställa att alla synvinklar beaktas, består gruppen av representanter för Österbottens förbund, NTM-centralerna i Österbotten och Södra Österbotten, Vasa sjukvårdsdistrikt, Österbottens räddningsverk, Vasa stad, Österbottens arbets- och näringsbyrå, staden Jakobstad/Jakobstadsregionens samarbetsområde och Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5).

Gruppen planerar de reformrelaterade kommunikationsåtgärderna i Österbotten och jobbar bl.a. med att sammanställa lättförståelig information om reformen och dess effekter åt olika målgrupper.

Kommunikationsnätverk

För att stöda kommunikationen i reformarbetet i Österbotten har vi skapat ett kommunikationsnätverk med kontaktpersoner i de olika berörda organisationerna. Tycker din organisation att ni inte får tillräckligt med information om reformen i Österbotten? Kontakta Petra Fager (se "Ta kontakt") för att anmäla ert intresse att delta i nätverket.Uppdaterat 20.11.2018, klockan 10.58, Petra Fager.