Förhandlingsdagarna om verksamheten och ekonomin


Förhandlingsdagarna om verksamheten och ekonomin främjar interaktionen mellan statsrådet och landskapen. Målet med förhandlingsdagarna är att åstadkomma landskapens och statsrådets gemensamma uppfattning om lägesbilden för landskapen, organiseringen av uppgifterna, åtgärder som är nödvändiga med tanke på utgiftskontrollen samt tillräckligheten hos finansieringen av landskapen.

Mera detaljerad information kommer senare

Uppdaterat 12.10.2016, klockan 13.54