LAPE-akademi / Träff 1 i Österbotten
9
torsdag, 09.05.2019
09:00 — 15:00

Lape Akademin Facebook pyora swe 

 

 

 

 

 

 

LAPE-akademin är en coachningsprocess som pågår under ett år för att stödja ditt arbete med att leda välfärden för barn, unga och familjer. LAPE-akademin ger råd och verktyg för att skapa en verksamhet som är effektfull, för att förstå helheter och för att leda nätverk. I LAPE-akademin leder du framtiden i social- och hälsovårdsväsendets och bildningsväsendets gemensamma verksamhetsmiljö. 

Målgrupp: Ledning, utvecklare och beslutsfattare inom barn- och familjetjänster från social-, hälsovårds- och bildningssektorn samt tredje sektorn, kommunala LAPE-grupper och övriga intresserade.

Akademiprocessen består av 4 olika tillfällen:20.3 nationell start (Helsingfors), 9.5 & 3.10 i Vasa och 27.11 gemensam för Egentliga-Finland, Satakunta och Österbotten.

Österbottens första akademi:

Tid: torsdag 9.5.2019, kl. 9-15.00

Plats: Alere, auditorium Florence, Wolffskavägen 31, Vasa

Tema för det första tillfället är barn, ungas och familjernas välmående i Österbotten. Hur vi kan använda indikatorer för att leda välfärdsarbete i kommuner? Vi får bl.a höra nationella experter om centrala indikatorer, nationella barnstrategin, kunskap om fungerande arbetsmetoder och erferanheter av hur man bygger upp en gemensam botten för välfärdsplanen. Dagen leds av den nationella LAPE-akademins fasilitator Mirja Antila och LAPE-förändringsagent Riku Niemistö.

Inbjudan, program och anmälning

Uppdaterat 12.10.2016, klockan 13.54