LAPE Österbotten blickar framåt
7
onsdag, 07.11.2018
09:00 — 15:30

Plats:

Vaasa-opisto, festsalen

Rådhusgatan 31, Vasa

 

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) är ett av regeringens spetsprojekt, med målsättningen att barn- och familjetjänsterna reformeras genom ett riksomfattande utvecklingsprogram.

LAPE Österbottens slutseminarium ordnas 7.11.2018

Målgrupp: Personal inom barn- och familjetjänster från social-, hälsovårds- och bildningssektorn samt tredje sektorn och övriga intresserade.

Syfte: Presentera LAPE-arbetet i Österbotten, lyfta upp god existerande praxis och ge en framtidsvision av arbetet.

Anmäl dig senast den 31 oktober

Program

Uppdaterat 12.10.2016, klockan 13.54