Välkommen på presentationstillfälle om övergripande arkitektur!
12
onsdag, 12.06.2019
13:00 — 15:00

Tid: 12.6.2019, kl. 13–15
Plats: Kommungården i Pedersöre, Skrufvilagatan 2
För vem: alla som är intresserade av övergripande arkitektur i den offentliga sektorn

Under beredningen av landskaps- och vårdreformen planerades framtida landskapets övergripande arkitektur. Målet var att kartlägga den befintliga strukturen och utveckla verksamheten. Beredningen av övergripande arkitektur inleddes med att kartlägga avbytartjänstens verksamhet. Beredningen av Landskaps- och vårdreformen avslutades 8.3.2019, men kartläggningen av avbytartjänsten fortsatte som planerat och resultatet presenteras 12.6. Under presentationstillfället berättar Victor Svarvars, Österbottens förbund, om arbetet och resultatet av kartläggningen av avbytartjänsten.


Inbjudan får distribueras fritt inom organisationerna. Med tanke på servering, vänligen meddela om deltagande till Caroline Lång (caroline.lang@obotnia.fi) senast 7.6.

Flera datum för detta inlägg

Uppdaterat 12.10.2016, klockan 13.54