Workshop: Leva livet - Hela livet
25
tisdag, 25.09.2018
11:00 — 15:30
Hurudan kulturverksamhet borde man ordna i servicehus för äldre? Hur ska man se till att hemmaboende har möjlighet att delta i konst- och kulturaktiviteter som främjar hälsa och välmående? Kan digitala lösningar bidra till att allt fler kan ta del av konst och kultur?
 
Du är välkommen att diskutera dessa och även andra frågor kring kulturella välfärdstjänster för äldre på workshoppen Leva livet – hela livet. Workshoppen arrangeras av projektet Kulturvård och hålls den 25 september i Savilahti-talo, Merikaartovägen 5, Lillkyro (Vasa).
 
Den tvåspråkiga workshoppen är avsedd för medlemmarna i äldreråden i Vasa, Jakobstad, Korsholm, Pedersöre och Laihela. Avsikten är att samla in deltagarnas åsikter och önskemål om konst- och kulturbaserade välfärdstjänster för äldre. 

   

Det ordnas busstransport till Lillkyro från varje kommun. Rutter och tidtabeller meddelas senare. Du kan också komma med egen bil.

Evenemanget är avgiftsfritt.


Anmäl dig senast den 14 september till kontaktpersonen i din kommun. Uppge samtidigt eventuell specialdiet.

Vasa Seija Nyqvist, seija.nyqvist@vaasa.fi, tfn 040 717 3005
Jakobstad Arja Uusitalo, arja.uusitalo@pietarsaari.fi, tfn 044 785 1346
Korsholm Iita-Mari Hellberg, iita-mari.hellberg@korsholm.fi
Pedersöre Carina Wärn, carina.warn@pedersore.fi, tfn 06 785 0103
Laihela Helena Lahtinen, helena.lahtinen@laihia.fi
  
  
  
Program

11.00 Lunch
Möjlighet att besöka skolmuseet i övre våningen av Savilahti-talo
  
12.00 Ljudens harmoniska kraft
Stefan Backas, ljuddesigner och ljudterapeut
  
12.30 Kreativ rörelse och dansimprovisation
Annika Sillander, verksamhetsledare för Regionala danscentret i Österbotten
 
13.00 Workshop, del 1
 
14.00 Kaffepaus
 
14.30 Workshop, del 2
  
15.25 Avslutningsord
Uppdaterat 12.10.2016, klockan 13.54