Nyheter och pressmeddelanden
 • 22.02.2019
  En handbok för planering av tjänster för barn och familjer i Österbotten, Barnets välmående som gemensamt uppdrag och målsättning, har utkommit. Handboken innehåller information om utvecklingsarbete som gjorts inom ramen för projektet Barnet och familjen i centrum under åren 2017–2018.
 • 20.02.2019
  Projektet Kulturvård (Kulttuurisote), som omfattade sex landskap, hade som mål att knyta konst- och kulturbaserade välfärdstjänster både till social- och hälsovården i de blivande landskapen och till kommunernas arbete för att främja hälsa och välfärd. Projektet bidrog till det förberedande arbetet för landskaps- och vårdreformen i Österbotten, Södra Österbotten, Norra...
 • 08.02.2019
  Invandring och internationella experters rörlighet har en allt större näringslivspolitisk betydelse och inverkan på Finlands konkurrenskraft. Tillgången på experter har i olika utredningar identifierats som en av de största utmaningarna för företags tillväxt och internationalisering och Finland konkurrerar om de bästa talangerna med resten av världen.
 • 06.02.2019
  Vid Österbottens förbund pågår ett projekt som ska samordna digitalt stöd bättre i landskapet. Digitalt stöd hjälper användare att sköta ärenden digitalt och att använda elektroniska tjänster och apparater.
 • 25.01.2019
  I det nya landskapet grundas ett påverkansorgan för minoritetsspråket. Beredningen av organet har börjat i en arbetsgrupp som består av ordförande och sekreterare i organ som behandlar språkfrågor i de nuvarande organisationerna. Gruppens ordförande är Anita Niemi-Iilahti, som representerar landskapsstyrelsen. Mötet beslöt att grunda en mindre arbetsgrupp för beredningen.
 • 16.01.2019
  Årets första nyhetsbrev om landskaps- och vårdreformen har publicerats. Titta på vloggen med förändringsledare Varpu Rajaniemi, som berättar om nuläget för reformen. Läs om landsbygdsförvaltningens arbete och hur integrationsarbetet ser ut.
 • 14.01.2019
  Landsbygdsförvaltningen för Närpes, Kaskö, Kristinestad, Malax och Korsnäs överfördes till Kust-Österbottens samkommun år 2012. Överföringen berodde på att lagstiftningen gällande landsbygdsnäringsmyndigheterna ändrades så att uppgifterna koncentrerades till större samarbetsområden.
 • 14.01.2019
  Visste du att arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) har en viktig roll i integrationen av invandrare? Arbetsfördelningen i förhållande till kommunerna är sådan att TE-byrån bär huvudansvaret för integrationen av arbetslösa invandrare. I Österbotten finns det fler invandrare än i hela landet i genomsnitt, så för Anita Sahlström och Jari Isohella...
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.