Nyheter och pressmeddelanden
 • 15.03.2019
  Kring årsskiftet började Päivi Berg (sjukskötare, magister i administrativa vetenskaper), Jenny Björndahl-Öhman (magister i hälsovetenskaper) och Pia Vähäkangas (doktor i hälsovetenskaper) som projektchefer i beredningen av social- och hälsovårdsreformen. Här får vi stifta bekantskap med dem.
 • 11.03.2019
  Den nationella beredningen av landskaps- och vårdreformen har avslutats, och beredningen i Österbotten läggs också ned. Fast reformen inte genomförs ska goda resultaten från beredningen tas tillvara. Arbetet med reformen kan vara till nytta på flera sätt. 
 • 22.02.2019
  En handbok för planering av tjänster för barn och familjer i Österbotten, Barnets välmående som gemensamt uppdrag och målsättning, har utkommit. Handboken innehåller information om utvecklingsarbete som gjorts inom ramen för projektet Barnet och familjen i centrum under åren 2017–2018.
 • 20.02.2019
  Projektet Kulturvård (Kulttuurisote), som omfattade sex landskap, hade som mål att knyta konst- och kulturbaserade välfärdstjänster både till social- och hälsovården i de blivande landskapen och till kommunernas arbete för att främja hälsa och välfärd. Projektet bidrog till det förberedande arbetet för landskaps- och vårdreformen i Österbotten, Södra Österbotten, Norra...
 • 08.02.2019
  Invandring och internationella experters rörlighet har en allt större näringslivspolitisk betydelse och inverkan på Finlands konkurrenskraft. Tillgången på experter har i olika utredningar identifierats som en av de största utmaningarna för företags tillväxt och internationalisering och Finland konkurrerar om de bästa talangerna med resten av världen.
 • 06.02.2019
  Vid Österbottens förbund pågår ett projekt som ska samordna digitalt stöd bättre i landskapet. Digitalt stöd hjälper användare att sköta ärenden digitalt och att använda elektroniska tjänster och apparater.
 • 25.01.2019
  I det nya landskapet grundas ett påverkansorgan för minoritetsspråket. Beredningen av organet har börjat i en arbetsgrupp som består av ordförande och sekreterare i organ som behandlar språkfrågor i de nuvarande organisationerna. Gruppens ordförande är Anita Niemi-Iilahti, som representerar landskapsstyrelsen. Mötet beslöt att grunda en mindre arbetsgrupp för beredningen.
 • 16.01.2019
  Årets första nyhetsbrev om landskaps- och vårdreformen har publicerats. Titta på vloggen med förändringsledare Varpu Rajaniemi, som berättar om nuläget för reformen. Läs om landsbygdsförvaltningens arbete och hur integrationsarbetet ser ut.
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.