Nyheter och pressmeddelanden
 • 14.01.2019
  Visste du att arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) har en viktig roll i integrationen av invandrare? Arbetsfördelningen i förhållande till kommunerna är sådan att TE-byrån bär huvudansvaret för integrationen av arbetslösa invandrare. I Österbotten finns det fler invandrare än i hela landet i genomsnitt, så för Anita Sahlström och Jari Isohella...
 • 29.11.2018
  Hälsotillståndet hos befolkningen i Österbotten är bland de bästa i landet. Personerna i arbetsför ålder bedömde sin arbets- och funktionsförmåga som betydligt bättre än genomsnittet; 80.7  % upplever att de orkar arbeta fram till pensionen. 19 procent (hela landet 24 %) tror sig inte orka arbeta fram till ålderspensionen.
 • 27.11.2018
  I det nya landskapet grundas påverkansorgan för att få målgruppernas röster att höras i beslutsfattandet. Representanter för kommunernas råd för personer med funktionsnedsättning och äldreråd har hållit workshoppar för att planera påverkandet i det nya landskapet.
 • 19.11.2018
  Soteuttamo är ett projekt som drivs av Sitra, Jubileumsfonden för Finlands självständighet. Soteuttamo ordnar bland annat ordnar möten för att skapa nätverk inom social- och hälsovårdssektorn på olika orter i Finland. Alla aktörer inom den offentliga, privata och tredje sektorn är välkomna på de öppna möten.
 • 06.11.2018
  År 2017 genomförde man cirka 9 200 operationer på Vasa centralsjukhus. Fortfarande genomförs merparten av operationerna dagkirurgiskt, vilket betyder att patienten får åka hem samma dag. Operationer görs inom elva specialiteter. De vanligaste operationerna är höft- och knäprotesoperationer, tarmoperationer, urologiska och gynekologiska operationer samt tonsilloperationer på barn.
 • 05.11.2018
  Ungdomsfullmäktige i de österbottniska kommunerna planerar landskapets ungdomsfullmäktige tillsammans. Det nya påverkansorganet grundas i alla landskap i samband med landskaps- och vårdreformen. I videon berättar unga bland annat om vad de helst vill påverka och vad de vill lära sig mer om. Kolla in hur beredningen av landskapets ungdomsfullmäktige framskrider.
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.