Nyheter och pressmeddelanden
 • 29.11.2018
  Hälsotillståndet hos befolkningen i Österbotten är bland de bästa i landet. Personerna i arbetsför ålder bedömde sin arbets- och funktionsförmåga som betydligt bättre än genomsnittet; 80.7  % upplever att de orkar arbeta fram till pensionen. 19 procent (hela landet 24 %) tror sig inte orka arbeta fram till ålderspensionen.
 • 27.11.2018
  I det nya landskapet grundas påverkansorgan för att få målgruppernas röster att höras i beslutsfattandet. Representanter för kommunernas råd för personer med funktionsnedsättning och äldreråd har hållit workshoppar för att planera påverkandet i det nya landskapet.
 • 19.11.2018
  Soteuttamo är ett projekt som drivs av Sitra, Jubileumsfonden för Finlands självständighet. Soteuttamo ordnar bland annat ordnar möten för att skapa nätverk inom social- och hälsovårdssektorn på olika orter i Finland. Alla aktörer inom den offentliga, privata och tredje sektorn är välkomna på de öppna möten.
 • 06.11.2018
  År 2017 genomförde man cirka 9 200 operationer på Vasa centralsjukhus. Fortfarande genomförs merparten av operationerna dagkirurgiskt, vilket betyder att patienten får åka hem samma dag. Operationer görs inom elva specialiteter. De vanligaste operationerna är höft- och knäprotesoperationer, tarmoperationer, urologiska och gynekologiska operationer samt tonsilloperationer på barn.
 • 05.11.2018
  Ungdomsfullmäktige i de österbottniska kommunerna planerar landskapets ungdomsfullmäktige tillsammans. Det nya påverkansorganet grundas i alla landskap i samband med landskaps- och vårdreformen. I videon berättar unga bland annat om vad de helst vill påverka och vad de vill lära sig mer om. Kolla in hur beredningen av landskapets ungdomsfullmäktige framskrider.
 • 02.11.2018
  Landskaps- och vårdreformens politiska styrgrupp diskuterade hur invånare ska bemötas jämlikt. Långa avstånd är en utmaning för en likvärdig organisering av service i hela landskapet. Det nya landskapets majoritetspråk är svenska och en påverkansorgan för minoritetsspråket ska grundas för den finskspråkiga befolkningen.
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.