Nyheter och pressmeddelanden
 • 05.09.2016
  Förödande, tendentiöst och grundlagsvidrigt. Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund riktar skarp kritik mot reformen av jouren och den specialiserade sjukvården. – Regeringen planerar att koncentrera den mest krävande jouren dygnet runt till 12 sjukhus, men enligt förslaget ska Vasa centralsjukhus inte höra till dem.
 • 31.08.2016
  Social- och hälsovårdsministeriets förändringsledare Sinikka Salo besökte Vasa på tisdagen den 30 augusti. Besöket var en del av den landskapsrunda som har till syfte att bistå beredningen av reformen. I Vasa redogjorde Salo för vad man vill uppnå med social- och hälsovårdsreformen samt om det nuvarande läget och tidtabellen för...
 • 31.08.2016
  Österbottens förbund och Vasa sjukvårdsdistrikt är mycket bekymrade över vilka regionala effekter den nu föreslagna avsaknaden av omfattande jour på Vasa centralsjukhus kan medföra. Eftersom saken har behandlats mycket i media särskilt ur språklig synvinkel har vi sammanställt ett material som belyser det ur ett lite vidare perspektiv.
 • 30.08.2016
  Den s.k. förändringsledningsgruppen som samordnar landskapsreformen i Österbotten höll sitt första möte måndagen den 29 augusti. På mötet behandlades bl.a. målen med reformens förberedande fas samt sammansättningen i de temagrupper som nu kommer att påbörja sitt arbete. Förändringsledningsgruppen gick även igenom beredningsgruppernas verksamhetsplan 2016–2017.På mötet togs bl.a.
 • 17.08.2016
  Den 5 september inleder sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga och Vasa stads direktör för social- och hälsovårdssektorn Jukka Kentala arbetet som förändringsledare för beredningen av reformen av social- och hälsovården i Österbotten. Arbetsgivarna för bägge direktörer behandlar det officiella utnämnandet i månadsskiftet augusti-september. Förändringsledarna inleder arbetet med att besöka kommunerna.
 • 08.08.2016
  Som en del av landskapsreformen överförs miljö- och hälsoskyddet från kommunerna till landskapen från och med 1.1.2019. Det nya förfarandet förväntas ge synergieffekter och flexibilitet i organiseringen av uppgifterna, konstaterar direktör Jari Keinänen från social- och hälsovårdsministeriet i sitt blogginlägg från juli. 
 • 04.07.2016
  Den 29 juni offentliggjordes utkasten till ett flertal lagar som ska leda till social- och hälsovårdsreformen och inrätta de nya landskapen. Utkasten kommer att kompletteras under sommaren och hösten, och de översätts också till svenska under sommaren.
 • 29.06.2016
  Centralsjukhusets verksamhet utvecklas hela tiden i en effektivare och mer kundorienterad riktning. Kostnadsbesparingarna har redan haft effekt utan att den högklassiga vårdkvaliteten har blivit lidande. Resultaten och regionens särdrag talar för att den omfattande jourverksamheten ska bevaras.
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.