Nyheter och pressmeddelanden
 • 30.08.2016
  Den s.k. förändringsledningsgruppen som samordnar landskapsreformen i Österbotten höll sitt första möte måndagen den 29 augusti. På mötet behandlades bl.a. målen med reformens förberedande fas samt sammansättningen i de temagrupper som nu kommer att påbörja sitt arbete. Förändringsledningsgruppen gick även igenom beredningsgruppernas verksamhetsplan 2016–2017.På mötet togs bl.a.
 • 17.08.2016
  Den 5 september inleder sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga och Vasa stads direktör för social- och hälsovårdssektorn Jukka Kentala arbetet som förändringsledare för beredningen av reformen av social- och hälsovården i Österbotten. Arbetsgivarna för bägge direktörer behandlar det officiella utnämnandet i månadsskiftet augusti-september. Förändringsledarna inleder arbetet med att besöka kommunerna.
 • 08.08.2016
  Som en del av landskapsreformen överförs miljö- och hälsoskyddet från kommunerna till landskapen från och med 1.1.2019. Det nya förfarandet förväntas ge synergieffekter och flexibilitet i organiseringen av uppgifterna, konstaterar direktör Jari Keinänen från social- och hälsovårdsministeriet i sitt blogginlägg från juli. 
 • 04.07.2016
  Den 29 juni offentliggjordes utkasten till ett flertal lagar som ska leda till social- och hälsovårdsreformen och inrätta de nya landskapen. Utkasten kommer att kompletteras under sommaren och hösten, och de översätts också till svenska under sommaren.
 • 29.06.2016
  Centralsjukhusets verksamhet utvecklas hela tiden i en effektivare och mer kundorienterad riktning. Kostnadsbesparingarna har redan haft effekt utan att den högklassiga vårdkvaliteten har blivit lidande. Resultaten och regionens särdrag talar för att den omfattande jourverksamheten ska bevaras.
 • 20.06.2016
  Österbottens förbunds landskapsstyrelse beslöt idag att regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi befrias från sina uppgifter för viss tid så att hon kan koncentrera sig på att förbereda det nya landskapets verksamhet. Till vikarierande regionalutvecklingsdirektör utsågs näringslivs- och utvecklingschef Niklas Ulfvens.
 • 23.05.2016
  I Österbotten bereds landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen i olika grupper. Kommunikationen om reformen planeras av en kommunikationsgrupp med representanter för Österbottens förbund, NTM-centralerna i Österbotten och Södra Österbotten, Vasa sjukvårdsdistrikt, Österbottens räddningsverk, Vasa stad, Österbottens arbets- och näringsbyrå samt staden Jakobstad.
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.