Nyheter och pressmeddelanden
  • 20.06.2016
    Österbottens förbunds landskapsstyrelse beslöt idag att regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi befrias från sina uppgifter för viss tid så att hon kan koncentrera sig på att förbereda det nya landskapets verksamhet. Till vikarierande regionalutvecklingsdirektör utsågs näringslivs- och utvecklingschef Niklas Ulfvens.
  • 23.05.2016
    I Österbotten bereds landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen i olika grupper. Kommunikationen om reformen planeras av en kommunikationsgrupp med representanter för Österbottens förbund, NTM-centralerna i Österbotten och Södra Österbotten, Vasa sjukvårdsdistrikt, Österbottens räddningsverk, Vasa stad, Österbottens arbets- och näringsbyrå samt staden Jakobstad.
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.