Nyheter och pressmeddelanden
 • 14.08.2018
  I och med landskaps- och vårdreformen förs en del av statens, kommunernas och samkommunernas avtal över till det nya landskapet. De överlåtande organisationernas avtal gås igenom och vid Österbottens förbund leds processen av Victor Svarvas, jurist.
 • 08.08.2018
  Österbotten har valts till ett pilotlandskap för digitalt stöd. Försöket kommer att bygga upp ett nätverk som stöder olika målgrupper i användningen av digitala tjänster. Målet med verksamhetsmodellen är att trygga tillgängligheten till digitalt stöd i landskapet oberoende av modersmål eller hemort.
 • 29.06.2018
  Verkställandet av landskaps- och vårdreformen flyttas ett år framåt, till början av 2021. Ändringen beror på tidsplanen för behandlingen av lagarna i riksdagen. Nyheten var inte en överraskning för beredarna av reformen i Österbotten.
 • 26.06.2018
  Under hösten kommer samarbete att vara ett centralt tema inom landskapsberedningen. Ett samarbete måste byggas upp dels inom det nya landskapets olika serviceområden, dels gentemot staten och kommunerna. Samarbetet mellan landskapen spelar en viktig roll när landskapen ska ordna och producera tjänster för landskapets invånare och kunder.
 • 25.06.2018
  Landskapsstyrelsen beslöt att tillsätta en ny politisk styrgrupp, vars sammansättning motsvarar resultaten i senaste kommunalval. Det innebär att gruppen får 26 medlemmar: Svenska folkpartiet 14, Socialdemokraterna 4, Samlingspartiet 2, Kristdemokraterna 2, Centern 1, Sannfinländarna 1, Vänsterförbundet 1 och De gröna 1.
 • 15.06.2018
  Beredningen av landskaps- och vårdreformen fortsätter i Österbotten. Det är fortfarande oklart när lagarna om reformen behandlas i riksdagen men behandlingen flyttas till hösten. I Österbotten går beredningen vidare så att landskapet är berett att ta emot de uppgifter som hör till landskapet från och med den 1 januari 2020.
 • 11.06.2018
  Personalinfomötet om landskaps- och vårdreformen för hela personalen i det nya landskapet ordnades den 6 juni 2018. Videosändningen bandades och finns i sin helhet här. Hör mer om beredningen av personalärenden samt om beredningsläget på nationell nivå.
 • 08.06.2018
  Planerare Ann-Helen Nysand och specialplanerare Outi Korkiakoski arbetar med kompetensutveckling på Österbottens NTM-centrals enhet för sysselsättning, företagande och kompetens. Arbetsparet svarar bl.a. för upphandlingen av sysselsättningsfrämjande tjänster på Österbottens NTM-centrals verksamhetsområde. Välfungerande utbildnings- och vägledningstjänster bidrar till att företagen får bättre tillgång till kunnig och engagerad arbetskraft och att regionens...
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.