Nyheter och pressmeddelanden
 • 22.05.2018
  Det förs en livlig diskussion om landskaps- och vårdreformen på det politiska fältet nu när lagstiftningen ska upp i riksdagen. Om lagstiftningen godkänns och lagarna träder i kraft så tar vi ett långt, konkret steg mot ett nytt sätt att tillhandahålla offentliga tjänster.
 • 16.05.2018
  Kostnaderna för verksamhetslokalerna i det nya landskapet Österbotten är 65,3 miljoner euro då landskapets verksamhet börjar. Summan är cirka 10 % av landskapets beräknade budget. 
 • 07.05.2018
  Landskapsreformen i Österbotten bereds i brett samarbete, med tjänstemän, politiker och invånare. Den politiska referensgruppen för landskapsreformen har fått uppmärksamhet i Pohjalainen den senaste tiden. Vi vill påminna om att beredningsarbetet görs i det temporära beredningsorganet och i arbetsgrupper medan referensgruppen är en kommunikationskanal mellan beredningen och kommunerna.
 • 04.05.2018
  Den politiska referensgruppen för landskaps- och vårdreformen utvidgas och alla partier får en representant i gruppen. För tillfället har gruppen representanter för varje kommun i Österbotten. När referensgruppen tillsattes kallades representanter från varje kommun till gruppen, eftersom besluten som gäller integration av social- och hälsovården före år 2020 fattas just...
 • 02.05.2018
  Det temporära beredningsorganet godkände principerna för beredningen av personalärenden på sitt möte den 27 april. Målet för beredningen av personalärenden är att det nya Österbotten ska vara ett bra ställe att jobba på.
 • 27.04.2018
  I det nya landskapet ska ungdomsfullmäktige, ett råd för personer med funktionsnedsättning, ett äldreråd och ett påverkansorgan för minoritetspråket grundas. Gruppernas verksamhet börjar i början av 2019.
1

...

3 4

5

6 7

...

19
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.