04.05.2018
Alla partier med i den politiska referensgruppen

Den politiska referensgruppen för landskaps- och vårdreformen utvidgas och alla partier får en representant i gruppen. För tillfället har gruppen representanter för varje kommun i Österbotten. När referensgruppen tillsattes kallades representanter från varje kommun till gruppen, eftersom besluten som gäller integration av social- och hälsovården före år 2020 fattas just i kommunerna. Österbottens förbund skickar ett brev till partierna om representation inom kort. Referensgruppen håller sitt följande möte den 19 juni.

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.