27.04.2018
Arbetsgrupp börjar bereda påverkan

I det nya landskapet ska ungdomsfullmäktige, ett råd för personer med funktionsnedsättning, ett äldreråd och ett påverkansorgan för minoritetspråket grundas. Gruppernas verksamhet börjar i början av 2019.

Grundandet av grupperna planeras i en arbetsgrupp. Arbetsgruppens uppgift är att bereda reglementet för påverkansorganen samt att planera hur arbetet ska organiseras i praktiken i det nya landskapet.

Beslutet om arbetsgruppen fattades vid det temporära beredningsorganets möte den 27 april 2018. Beredningsorganet beslöt också att en konsekvensbedömning av språkliga rättigheter ska göras som en del av beredningen av landskaps- och vårdreformen i Österbotten.

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.