06.02.2019
Bättre tillgång till digitalt stöd

Vid Österbottens förbund pågår ett projekt som ska samordna digitalt stöd bättre i landskapet. Digitalt stöd hjälper användare att sköta ärenden digitalt och att använda elektroniska tjänster och apparater.

– Det finns stöd för att använda elektroniska tjänster och service, men stödet har inte koordinerats mellan aktörerna, säger projektchef Jessica Fagerström.

Projektet har kartlagt vilka aktörer som erbjuder stöd i Österbotten och samordnar dem i ett nätverk. Dit hör till exempel bibliotek, folkhögskolor, servicepunkter och föreningar.

 20190206 Jessica ja Mirva

 

Lättare att hitta stödet

Digitalt stöd finns tillgängligt i olika former och på olika ställen. Målet är att skapa en modell för digitalt stöd i Österbotten så att invånarna kan hitta det stöd de behöver lättare än idag.

– Det kan vara svårt för invånarna att hitta det stöd de behöver, fast viljan att använda digitala tjänster finns. Det är bra att det finns olika stödformer men idag är det svårt att hitta information om dem, säger Jessica Fagerström.

 

Stöd behövs i alla befolkningsgrupper

De digitala tjänsterna blir allt fler och allt viktigare. Stöd för att använda tjänsterna ökar jämlikheten samt människors möjlighet att sköta sina egna ärenden och ha ett självständigt liv. Under projektets gång testas och utvärderas olika sätt att ge digitalt stöd till olika målgrupper i Österbotten.

– De som inte är vana att använda digitala tjänster behöver mest stöd. De finns i alla befolkningsgrupper, säger projektplanerare Mirva Gullman.

– De som erbjuder digitalt stöd har nu möjlighet att utbyta tankar och idéer och chans att samarbeta. Resultatet av arbetet kommer att vara att användningsgraden för digitala tjänster ökar, säger Mirva Gullman.

 

Projektet med digitalt stöd finansieras av finansministeriet och pågår till slutet av 2019.

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.