02.11.2018
Den politiska styrgruppen diskuterade jämställdhet

Landskaps- och vårdreformens politiska styrgrupp diskuterade hur invånare ska bemötas jämlikt. Långa avstånd är en utmaning för en likvärdig organisering av service i hela landskapet. Det nya landskapets majoritetspråk är svenska och en påverkansorgan för minoritetsspråket ska grundas för den finskspråkiga befolkningen.

Styrgruppen fick en lägesrapport om beredningen av reformen i Österbotten. På många fronter har beredningen framskridit så långt det går utan lagstiftning.

Mötet som ordnades den 2 november var det första för den politiska styrgruppen. Styrgruppen ersätter den politiska referensgruppen. Till gruppen ordförande valdes Hans Frantz och till viceordföranden Peter Sjöqvist och Jarmo Ittonen.

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.