15.03.2019
"Det är häftigt att få samarbeta och utveckla något nytt"

Kring årsskiftet började Päivi Berg (sjukskötare, magister i administrativa vetenskaper), Jenny Björndahl-Öhman (magister i hälsovetenskaper) och Pia Vähäkangas (doktor i hälsovetenskaper) som projektchefer i beredningen av social- och hälsovårdsreformen. Här får vi stifta bekantskap med dem.

projektipaallikot ja muita pieni

Vad arbetar ni med?

- Vi planerar och bereder den regionala integrationen av social- och hälsovårdstjänsterna i distriktet. Dessutom arbetar vi med att förankra verksamhetsmodeller som utvecklats tillsammans. Fokusen i vår verksamhet ligger på att främja hälsa och välfärd. Bättre service, radering av gränser mellan olika vårdaktörer och effektiva servicehelheter utgör också viktiga värden i vårt arbete, summerar trion. 

Vad har ni för framtidsmål?

-          Vi arbetar utgående från följande premisser: hur ska kunden ges en bra vård och hur ska dessa frågor avanceras i Österbotten. Målet är att kunderna ska uppleva att de har tillgång till fungerande tjänster som de behöver. Dessutom vill vi vara en fungerande, kundorienterad, kostnadseffektiv organisation med kompetenta yrkespersoner, men även en bra och attraktiv arbetsplats, säger Berg.

Vad är det trevligaste med ert arbete?

- Det är häftigt att få samarbeta och utveckla något nytt. Det känns också bra att vi nu kan arbeta med det här på heltid, eftersom vi tidigare var tvungna att arbeta med beredningsarbetet vid sidan av vårt arbete. Det känns också viktigt att få stöd av ett team, men också att arbeta tillsammans och inte bakom lyckta dörrar. – Nätverksbildning är en viktig del av arbetet, eftersom kommunerna samarbetar med varandra. Oavsett hur det här slutar så kommer arbetet att bära frukt, konstaterar Björndahl-Öhman.

Vad är er styrka?

 - Vår yrkeskompetens, arbetskarriär och erfarenhet. Vår kännedom om området, eftersom den täcker hela distriktet ända från norr till söder. Dessutom är det en styrka att ingen av oss vill arbeta ensam, utan gillar att samarbeta. Alla som deltar i beredningsarbetet arbetar också mot samma vision. Vi skulle nog inte ha sökt oss till det här arbetet om vi inte vågat börja bereda något som är förknippat med osäkerhetsfaktorer. I vårt arbete måste man bara stå ut med osäkerhet, påminner Björndahl-Öhman.

Till slut – dricker ni kaffe eller te?

 Pia: Kaffe

 Päivi: bryggkaffe, inte frystorkat snabbkaffe.

 Jenny: Det är en svår fråga! Båda, men mera kaffe. Jag dricker Liptons te med frukt- eller bärsmak.

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.