02.05.2018
Det nya landskapet är en god arbetsgivare

Det temporära beredningsorganet godkände principerna för beredningen av personalärenden på sitt möte den 27 april. Målet för beredningen av personalärenden är att det nya Österbotten ska vara ett bra ställe att jobba på.

Det innebär följande principer:

 -         Vi arbetar för att nya Österbotten ska vara ett bra ställe att jobba på!

-         Vi vill att vi har ett tydligt, gemensamt mål och att alla känner sig viktiga och delaktiga.

-         Vi vill att vår personal är kunnig och mår bra.                                                      

-         Vi bygger upp en organisation där personalen kan påverka och utvecklas i sitt yrke.

-         Landskapet stöttar utveckling i yrket. Våra anställda har en hög kompetensnivå.

-         Vi vill skapa en organisationskultur som präglas av öppenhet och delaktighet.

-         Information når ut och är lättillgänglig.

-         Vårt mål är att arbeta tillsammans i dialog så att de anställda har en verklig möjlighet att vara med och diskutera och vidareutveckla verksamheten.

-         Vi har en positiv och trygg arbetskultur som bygger på rättvist och likvärdigt ledarskap.

-         Den fysiska arbetsmiljön och arbetsredskapen är ändamålsenliga och gör det möjligt att göra ett bra jobb.

-         Vi är en dynamisk och utvecklingsinriktad organisation där digitalisering och tekniska framsteg gör det möjligt att arbeta över yrkesgränserna och utveckla våra arbetssätt.

-         Vi ser behov av förändringar som en möjlighet.

Välmående, engagerade och kunniga medarbetare är grundförutsättningen för att bygga upp det nya landskapet och lyckas med förändringen. 

Personalärenden bereds av Päivi Berg, Ann-Charlott Gröndahl och Stefan Söderqvist tillsammans med organisationernas HR-nätverk.

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.