17.09.2018
Enkät: Hur fungerar servicen för barn och familjer?

En elektronisk undersökning av servicen för barn, unga och familjer ska göras i Österbotten, som en del av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster. Målet är att värdefull information om invånarnas erfarenheter av servicen ska nå beslutsfattarna och förändringsledarna i landskapet. Det är speciellt viktigt att utreda serviceanvändarnas syn på vad som fungerar bra och på vad som kunde utvecklas.

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster  är ett av regeringens spetsprojekt och dess målsättning är att förnya barn- och familjetjänsterna. I Österbotten startades programmet år 2017.

– Vårt mål är att skapa enhetliga verksamhetsmodeller för tjänsterna för barn och familjer i Österbotten. I dagsläget ansvarar många aktörer för tjänsterna, och vi vill få de här bitarna att passa ihop ännu bättre ur kundens synvinkel, säger förändringsagent Riku Niemistö.

En av servicehelheterna som håller på att utvecklas är familjecenter som samlar många tjänster under samma tak nära kunderna. Enkätens resultat ska användas då tjänsterna planeras.

– Enkäten ger invånarna möjlighet att berätta vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vi vill bevara det som är bra. Vi hoppas också att vi hittar lösningar till nuvarande problem, säger Riku Niemistö.

Undersökningen riktar sig till barn, unga, familjer och föräldrar. Invånarna kan svara på enkäten via skolors och daghems elektroniska kommunikationssystem (t.ex. Wilma och Päikky) samt på rådgivningar, hälsocentraler, i kommuner och hos församlingar. Undersökningen öppnas 17.9.2018 och invånarna har cirka en månad på sig att besvara enkäten.

Undersökningen genomförs i samarbete mellan högskolorna i regionen; Åbo Akademi, Vasa universitet och Yrkeshögskolan Novia.

Enkäten finns här

Ytterligare information:

Riku Niemistö, förändringsagent, Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster

tel. 040 549 8328

 

Mukana Karkihankkeessa tunnukset SVE vihrea LAPE

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.