03.12.2018
Familjer i Österbotten nöjda med servicen

På hösten gjordes en elektronisk undersökning om service för barn, unga och familjer i Österbotten.

– Målet med enkäten var att utreda serviceanvändarnas syn på vad som fungerar bra och vad som kunde utvecklas, samt att föra informationen vidare till beslutsfattare och dem som bereder vårdreformen, säger Riku Niemistö, förändringsagent för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster i Österbotten.

 

Barnfamiljer huvudsakligen nöjda med servicen

Barnfamiljerna i Österbotten är i genomsnitt mycket nöjda med servicen i sin hemkommun. Invånarna är nöjdast med mödra- och barnrådgivningen, dagvården och skolorna. Bland övriga offentliga tjänster gav invånarna beröm åt hälsoservicen, biblioteken, psykologerna, fysioterapeuterna, morgon- och eftermiddagsverksamheten i skolorna, simhallarna och familjerådgivningen.

I flera kommuner var invånarna nöjda med hobbymöjligheterna och de aktiva föreningarna.

 

Tillgängligheten till service kunde förbättras

Undersökningens resultat visar att kommunerna erbjuder olika mängd tjänster till sina invånare. På större orter finns det fler tjänster men invånarna upplever att långa köer till exempelvis hälsovården är ett problem. På minde orter är invånarna rädda för att tjänster ska centraliseras långt från deras hem.

Invånarna är oroliga för stora barngrupper och brist på personal i skolor och småbarnspedagogik. Läget upplevs belasta både barnen och personalen.

De som svarade på enkäten vill ha mera elektroniska tjänster, som elektronisk tidsbokning och chat-tjänster.

 

Fritidssysselsättning även för ungdomar

Bland svaren kommer det fram att det finns brist på fritidssysselsättningar och platser att fördriva tiden på för ungdomar. De som svarade på enkäten efterlyser hobbyer som skulle innebära trevlig samvaro utan tävling, men också trygga ställen att umgås med vänner. Samma fenomen förekommer i hela Österbotten.

– Enligt den nationella skolhälsovårdsenkäten använder ungdomar i Österbotten mycket alkohol. Genom att förbättra möjligheterna till fritidssysselsättningar kunde vi påverka problemet, säger Riku Niemistö.

 

Stöd för tvåspråkighet

Både finsk- och svenskspråkiga österbottningar önskar att barns och familjers tvåspråkighet skulle få mera stöd redan från och med småbarnspedagogiken. De som svarade föreslår bland annat tvåspråkiga daghem.

 

Föräldrar vill påverka

Undersökningen genomfördes som webbenkät och över 1600 österbottningar deltog i enkäten.

– Det stora antalet svar visar att enkäten behövs. I svaren berättar föräldrar att de vill påverka planeringen av service för barn och familjer mera. Enkäter är ett lätt och användbart sätt att delta, säger Riku Niemistö.

Resultaten från enkäten används i utvecklingen av landskapet.

– Resultaten används i beredningen av landskaps- och vårdreformen då tjänster planeras samt i utvecklingen av bildningstjänster i kommunerna. Kommunerna får svaren från sina egna invånare till sitt förfogande, säger Riku Niemistö.

Undersökningen genomfördes som webbenkät i september–oktober i samarbete mellan Åbo Akademi, Vasa universitet och Yrkeshögskolan Novia. Enkäten fick finansiering av regeringens spetsprojekt Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster och beställdes av projektet för barn och familjer i Österbotten

 

Ytterligare information:

Förändringsagent Riku Niemistö, 040 5498 328, riku.niemisto@vaasa.fi

DittOsterbotten kvadrat

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.