20.02.2019
Gör kultur till en social- och hälsovårdstjänst

Projektet Kulturvård (Kulttuurisote), som omfattade sex landskap, hade som mål att knyta konst- och kulturbaserade välfärdstjänster både till social- och hälsovården i de blivande landskapen och till kommunernas arbete för att främja hälsa och välfärd. Projektet bidrog till det förberedande arbetet för landskaps- och vårdreformen i Österbotten, Södra Österbotten, Norra Savolax, Birkaland, Kymmenedalen och Egentliga Finland, och det avslutades vid årsskiftet.

– Det är viktigt att de kulturella välfärdstjänsterna förankras i social- och hälsovården i landskapen. Detta förutsätter de tas upp i de dokument som styr verksamheten, till exempel i planen för ordnande av service och servicestrategin. Den konst- och kulturverksamhet som bedrivs inom social- och hälsovården bör beaktas vid planering, uppföljning och avrapportering av landskapets verksamhet och ekonomi, konstaterar Hanna Kleemola, projektchef för delprojektet i Österbotten.

I Österbotten låg fokus på konst- och kulturtjänster som gynnar äldre personers hälsa och välfärd. Inom kulturellt äldrearbete håller ett kundorienterat arbetssätt på att bli allt viktigare, såväl i Österbotten som överlag i Finland.

Projektet kartlade de befintliga kulturella välfärdstjänsterna för äldre i Vasa, Laihela, Korsholm, Jakobstad och Pedersöre, och de äldre fick vara med och planera framtida tjänstekoncept. Idag bidrar bland annat kommunernas kulturväsende, personal inom social- och hälsovården, professionella konstnärer och kulturföretagare, organisationer, församlingar, medborgarinstitut, bibliotek och frivilliga till den kulturella välfärden bland äldre.

Projektet tog fram en servicepalett för konst- och kulturbaserade välfärdstjänster för äldre i Österbotten. Den kommer framöver att utgöra ett stöd för kund- och servicehandledning samt rådgivning med låg tröskel.

Även om projektet Kulturvård var en del av det förberedande arbetet för landskaps- och vårdreformen kan många av dess rekommendationer tillämpas också på en annan förvaltningsmodell än en landskapsstyrd.

– Oavsett hur den framtida förvaltningen ser ut är det ytterst viktigt att tänka på de kulturella välfärdstjänsterna redan under beredningen, säger Kleemola.

Slutrapporter:

Landskapens gemensamma rapport: Kulttuurisote – kuuden maakunnan kumppanuushanke (på finska, resumé på svenska)
Rapport om Österbotten: Kulttuurista ikäihmisten sote-palvelu (på finska)

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.