14.06.2019
Kartläggningen av avbytartjänsten gav landskapet ett nytt sätt att tänka på

Kartläggningen av avbytartjänstens verksamhet och processer är färdig, och den presenterades i Pedersöre den 12.6.2019. Kartläggningen gjordes som en del av beredningen av landskaps- och vårdreformen.

20190612 overgripande akritektur

Sedan år 2011 rekommenderar Finansministeriet att alla offentliga myndigheter anammar övergripande arkitekturens sätt att beskriva verksamheten. Tankesättet är fortfarande nytt och används av väldigt få organisationer i den offentliga sektorn även om det är vanligt hos statliga aktörer.

I Österbotten ansågs övergripande arkitektur vara ett viktigt verktyg i landskapets ledning och beslutsfattande. Därför beslöts det att metoden för det nya landskapets arkitektur först skulle testas med en begränsad enhet och tillvägagångssättet begränsades till att kartlägga befintlig verksamhet.

Avbytartjänsten som skulle ha överförts till landskapet passade bra som en första pilot eftersom verksamheten är konkret och enheten relativt liten att kartlägga.

Resultat av kartläggningen

I Österbotten ordnas avbytartjänsten av Pedersöre kommun. Avbytartjänster erbjuds till lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare från Karleby i norr till Närpes i söder. Verksamheten har vuxit över tid då allt fler anslutit sig till värdkommunen.

Under arbetsprocessen med kartläggningen listades alla aktörer som har att göra med avbytarservicen samt program som används. Listningen begränsades till de mest väsentliga aktörerna.

overgripande arkitektur vihrea kuva sv

 

Bild av aktörerna som är anknytna til avbytarservicen

  

Därefter ritades organisationskarta upp som visar hur aktörerna, programmen och processerna hör ihop. Kartan ger en överblick över hela verksamheten vilket gör det lättare för ledningen och förtroendevalda att fatta beslut som berör verksamheten.

 ove lomituspalvelut kartta

Bild: en förenklad bild av aktörer och processer.

 

Lärdomar för framtiden

Arbetssättet gav beredarna lärdomar om hur man jobbar med övergripande arkitektur. Arbetet kan även vara en modell för framtida kartläggningar. I piloten kartlades den nuvarande verksamheten, enligt specificerad detaljnivå.

Avbytarservicen fick en konkret bild av verksamheten och hur deras processer ser ut och vilka aktörer och programvara som berörs. Det kan hjälpa dem utveckla verksamheten. Kartan över organisationen kan också vara ett stöd i anskaffning av ny programvara eftersom man ser hur många aktörer som använder samma program och hur programmen sitter ihop. 

Kartläggning av verksamhet är en del av övergripande arkitektur. Efter avbytartjänstens kartläggning var planen att fortsätta med större piloter som skulle ha utmynnat i en strategi för landskapet.

Ytterligare information: Victor Svarvars, victor.svarvars@obotnia.fi, tfn. 044 763 9183

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.