08.01.2019
Lägesbilden som är utgångspunkt för förhandlingarna är klar

En central del av beredningen av det nya landskapet är förhandlingarna om landskapets verksamhet och ekonomi med ministerierna. Österbottens förhandlingsdag ordnas den 14 mars. Beredare av reformen i landskapet och representanter från ministerier deltar i förhandlingarna.

Förberedelsena inför förhandlingarna har inletts genom att sammanställa en lägesbild över landskapets verksamhetsmiljö, ekonomi och uppgifter. Lägesbilden har gjorts i samarbete med organisationerna som är med i reformen. Ministerierna använder rapporten för att få en bild av utgångspunkten i det nya landskapet.

– Det är utmärkt att stadsrådet har grundat en arbetsgrupp som går över ministeriernas förvaltningsgränser och där mantillsammans kan fundera på frågor som är centrala för landskapens framtid, säger förändringsledare Varpu Rajaniemi.  

Målet med förhandlingarna som ordnas i mars är att landskapen och statsrådet ska nå en gemensam uppfattning om lägesbilden för landskapen, organiseringen av uppgifterna, åtgärder som är nödvändiga med tanke på utgiftskontrollen samt tillräckligheten hos finansieringen av landskapen.

Rapporten lyfter fram det nya landskapets snäva budget. Hyreskostnaderna i det nya landskapet uppskattas bli oroande höga. Många saker påverkar personalkostnaderna, så som harmonisering av lönerna och eventuella rekryteringsbehov. Nivån på kostnaderna blir klar först när lagarna träder i kraft och personaluppgifterna kan överlåtas till det nya landskapet. Personalen vid Österbottens och Södra Österbottens NTM-centraler delas mellan landskapen, vilket kan orsaka brist på kunnande och rekryteringsbehov. De österbottniska landskapen har förhandlat om samarbete inom olika uppgifter.

Du kan läsa rapporterna via följande länkar (på finska)

Österbottens lägesbild

Österbottens kvalitativa lägesbild

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.