14.08.2018
Landskapets avtal granskas

I och med landskaps- och vårdreformen förs en del av statens, kommunernas och samkommunernas avtal över till det nya landskapet. De överlåtande organisationernas avtal gås igenom och vid Österbottens förbund leds processen av Victor Svarvas, jurist. Man uppskattar att det berör 5000 avtal inom de verksamheter som flyttar över till landskapet, till exempel avtal gällande vård och IKT.
I våras införskaffades programmet Cloudia för att underlätta processen. Då man granskar avtalen får man en helhetsbild av vad det finns för avtal i landskapet och vilka risker det kan medföra.

- Arbetet utmynnar i en slutrapport. Vi strävar efter att skapa avtalsmodeller och tydliga riktlinjer. Vi vill också ta vara på goda lösningar som finns i kommunerna. På långsikt kan man även göra inbesparingar då man kan säga upp avtal som inte är aktuella eller ändamålsenliga. Slutrapporten kan också fungera som en bra grund för diskussionen som förs om landskapets verksamhet, berättar Victor Svarvars.

Under sommaren har ett team på fem personer, bestående av Victor Svarvars och juridikstuderande Sara Olkkola, Sofia Kinnunen, Simon Mittler och Antti Korpi analyserar hundratals avtal och letat efter eventuella brister.

Österbottens förbunds juristteam

På bilden, sittandes från vänster: Victor Svarvars, Simon Mittler, Sara Olkkola, Antti Korpi, Sofia Kinnunen

- Våra dagar är omväxlande, vilket passar nyfikna juridikstuderanden som oss. Vår huvudsakliga uppgift är att granska avtal och rapportera vidare våra anmärkningar. Granskningen fokuserar både på enskilda avtal och helheter ur ett juridiskt och finansiellt perspektiv. Kommunikationen med kommunerna och samkommunerna är ytterst viktig, säger Simon Mittler.

Insamlingen av avtalen pågår till årets slut och sommarjobbarna fortsätter under hösten som deltidsanställda med sitt arbete.

- Då reformen sköts fram ett år fick vi också ett tilläggsår för beredningen. Det betyder att vi under 2019 kan fokusera på att göra modellavtal och jobba fram en bra struktur för landskapets behov, säger Victor Svarvars.

Även om avtalen granskas av Österbottens förbund under hösten så är det kommunerna och samkommunerna som ansvarar för sina avtal tills landskapets verksamhet inleds.

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.