16.05.2018
Landskapets hyror 10 % av budgeten

Kostnaderna för verksamhetslokalerna i det nya landskapet Österbotten är 65,3 miljoner euro då landskapets verksamhet börjar. Summan är cirka 10 % av landskapets beräknade budget. 

Hyrorna beräknas stiga med till och med 37,5 % under de första verksamhetsåren. Det betyder att kostnaderna i Österbotten skulle stiga till nästan 90 miljoner euro.

Summan består av kostnaderna för landskapets egna fastigheter samt för lokaler som landskapet hyr av kommunerna. Beräkningarna har gjorts av Landskapens lokalcentral Ab.

- Det är oroande att hyresnivån är så hög. Jag fäster mig speciellt vid att hyresnivån stiger så mycket medan staten minskar landskapens finansiering, säger landskapsdirektör Kaj Suomela.

I landskaps- och vårdreformen överförs sjukvårdsdistriktens och specialomsorgsdistriktens lokaler till landskapen. Social- och hälsovårdsfastigheter som kommunerna äger överförs inte till landskapen men landskapet hyr fastigheterna i tre år. Uppskattningen av de hyror som betalas till kommunerna i Österbotten år 2020 är 34,9 miljoner euro.

Landskapens lokalcentral Ab börjar administrera alla de aderton nya landskapens fastigheter. Landskapen hyr sina lokaler av lokalcentralen.

Uppskattningarna av landskapen lokalkostnader finns på Landskapens lokalcentral Ab:s webbplats.

Beräkningarna av hyror för lokaler som överförs till landskapets verksamhet skickas till kommunerna då statsrådets förordning blir klar.

 

 

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.