29.06.2018
Mer tid för reformen innebär möjligheter

Verkställandet av landskaps- och vårdreformen flyttas ett år framåt, till början av 2021. Ändringen beror på tidsplanen för behandlingen av lagarna i riksdagen. Nyheten var inte en överraskning för beredarna av reformen i Österbotten.

– Vi har följt med behandlingen av lagarna i riksdagen noggrant, så vi var förberedda på beslutet, säger landskapsdirektör Kaj Suomela.

I Österbotten ser beredarna också positiva sidor med den extra tiden. Bra är till exempel att det finns mer tid för att bygga upp informationssystemen.

En sannolik tidpunkt för landskapsval är maj 2019. Då skulle landskapsfullmäktige och landskapsstyrelsen ha cirka ett och ett halvt år på sig att fatta beslut innan landskapet inleder sin verksamhet.

– Det här är bra. Då har beslutsfattarna och invånarna i regionen en verklig chans att påverka servicen och hurudant landskapet Österbotten kommer att bli, säger Kaj Suomela. 

Beredningen fortsätter efter semestern

Beredningen av landskapet Österbotten har till många delar framskridit så långt som det är möjligt utan lagstiftning. Arbetet med reformen fortsätter i augusti efter semestern.

– Just nu planerar vi höstens arbete i det här nya läget. I höst koncentrerar vi oss på att planera det nya landskapets förvaltningsstadga och organisation. En annan stor helhet är landskapsstrategin, som styr landskapets verksamhet, och servicestrategin, som är en del av landskapsstrategin. Vi ska också göra en testbudget för landskapet i höst, säger förändringsledare Varpu Rajaniemi.

Hon berättar att beredningen, som har pågått i snart två år, har fört aktörerna i Österbotten närmare varandra.

– Beredningen tillsammans med olika organisationer har redan nu skapat nya former av samarbete. Arbetet har inte gjorts i onödan trots att reformen på nationell nivå framskrider långsammare än planerat, säger Rajaniemi.  

 

Ytterligare information

Landskapsdirektör Kaj Suomela, tfn 050 312 8650, kaj.suomela@obotnia.fi

Förändringsledare Varpu Rajaniemi, tfn 044 320 6561, varpu.rajaniemi@obotnia.fi

 DittOsterbotten kvadrat

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.