25.01.2019
Ny grupp för minoritetsspråkets rättigheter

I det nya landskapet grundas ett påverkansorgan för minoritetsspråket. Beredningen av organet har börjat i en arbetsgrupp som består av ordförande och sekreterare i organ som behandlar språkfrågor i de nuvarande organisationerna. Gruppens ordförande är Anita Niemi-Iilahti, som representerar landskapsstyrelsen. Mötet beslöt att grunda en mindre arbetsgrupp för beredningen. Till den hör Tarja Hautamäki från Österbottens förbund, Sara Tarvos-Aalto från NTM-centralen i Österbotten och Sari West från Vasa sjukvårdsdistrikt. Hela gruppen träffas nästa gång den 26 mars.

51 % av österbottningarna är svenskspråkiga, 43 % finskspråkiga och 6 % pratar något annat språk som modersmål. Österbotten är det enda landskapet förutom Åland där minoritetsspråket är finska och där påverkansorganet alltså ska följa med de finskspråkigas rättigheter.

Påverkansorganets lagstadgade uppgifter är att utreda, bedöma och fastställa den språkliga minoritetens behov av service samt att följa med tillgången på tjänster och deras kvalitet. Organet kan lägga fram förslag till landskapsstyrelsen om hur de tjänster som tillhandahålls på minoritetens språk ska utvecklas och om kraven på personalens språkkunskaper eller utvecklingen av språkkunskaperna. Landskapsstyrelsen kan också ge övriga uppgifter till påverkansorganet. Organet har ingen beslutanderätt men dess arbete ska tas i beaktande i beslutsfattandet.

I organisationerna som överförs till landskapet behandlas språkrelaterade ärenden i nuläget i NTM-centralens språkdelegation, Vasa sjukvårdsdistrikts nämd för minoritetsspråket och i Österbottens förbunds kulturnämd.  

Läs mera: Handbok för landskapets påverkansorgan för den språkliga minoriteten och för samiskan

kielijakauma

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.