29.11.2018
Österbottningarna fortsätter må bra

Hälsotillståndet hos befolkningen i Österbotten är bland de bästa i landet. Personerna i arbetsför ålder bedömde sin arbets- och funktionsförmåga som betydligt bättre än genomsnittet; 80.7  % upplever att de orkar arbeta fram till pensionen. 19 procent (hela landet 24 %) tror sig inte orka arbeta fram till ålderspensionen.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat rapporten Från information till utvärdering som utvärderar social- och hälsovårdsservicen i Österbotten. Publikationen är en del av förberedelserna inför de egentliga expertutvärderingarna som kommer att göras under 2019. Rapporten sammanställer mångsidig information om servicen i Österbotten.

Läs Från information till utvärdering, Österbotten

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.