25.06.2018
Politisk styrgrupp för landskapsberedningen

Landskapsstyrelsen beslöt att tillsätta en ny politisk styrgrupp, vars sammansättning motsvarar resultaten i senaste kommunalval. Det innebär att gruppen får 26 medlemmar: Svenska folkpartiet 14, Socialdemokraterna 4, Samlingspartiet 2, Kristdemokraterna 2, Centern 1, Sannfinländarna 1, Vänsterförbundet 1 och De gröna 1.

Partierna ombeds börja förhandla om sammansättningen i augusti. Landskapsstyrelsen tillsätter den politiska styrgruppen i september, om inte det temporära beredningsorganet blivit behörigt innan dess. Som det nu ser ut förväntas gruppen inleda sin verksamhet i oktober.

Landskapsstyrelsen behandlade frågan den 25 juni. 

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.