24.04.2018
Realistisk budgetering önskas av kommunerna

Den politiska referensgruppen samlades den 24 april för att diskutera bland annat det nya landskapets finansiering.

Referensgruppen hoppas att kommunerna i Österbotten budgeterar för social- och hälsovården med måtta men samtidigt tillräckligt, innan verksamheten flyttas över till landskapet. Under sina första verksamhetsår får landskapet statsfinansiering enligt social- och hälsovårdens verkliga kostnader i kommunerna. Om kommunerna satsar för mycket på service jämfört med behovet, blir sparkraven i det nya landskapet ännu större. Finansieringen av det nya landskapet ändras stegvis till så kallad behovsbaserad finansiering och pengarna fördelas till landskapen bland annat baserat på befolkningsstruktur och sjukfrekvens.  

Österbottens befolkning är friskare än i andra delar av landet vilket påverkar Österbotten negativt då pengarna fördelas. Den politiska referensgruppen diskuterade dilemmat med att en frisk befolkning och satsningar på service nu leder till besparingar.

Den politiska referensgruppen diskuterade också om hur vårdservicen placeras i landskapet. Invånarnas val har stor inverkan på var den offentliga servicen finns. Ju fler invånare som väljer service vid vårdcentralerna som landskapet driver, desto större möjlighet har landskapets affärsverk att upprätthålla servicenätet.

Presentationerna som visades vid mötet finns här.

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.