07.05.2018
Reformen bereds på bred front

Landskapsreformen i Österbotten bereds i brett samarbete, med tjänstemän, politiker och invånare. Den politiska referensgruppen för landskapsreformen har fått uppmärksamhet i Pohjalainen den senaste tiden. Vi vill påminna om att beredningsarbetet görs i det temporära beredningsorganet och i arbetsgrupper medan referensgruppen är en kommunikationskanal mellan beredningen och kommunerna.

Beredningen av landskapsreformen görs i nuläget som tjänstemannaberedning i de 25 organisationer som är med i reformen. Just nu gör beredarna utredningar över befintliga tjänster och uppgifter, planerar system för integration och funderar på konkreta frågor gällande ekonomi-, personal och fastighetsförvaltning.

De politiska besluten görs när invånarna i landskapet har valt sina ledamöter till landskapsfullmäktige i landskapsvalet i oktober.

Reformens politiska referensgrupp grundades på hösten 2017 och till den kallades representanter för alla kommuner i Österbotten. Besluten som gäller integration av social- och hälsovården före år 2020 fattas i kommunerna och största delen av den personal och egendom som överförs till landskapet kommer från kommunerna. Den politiska referensgruppen kommer att kompletteras med representanter för de partier som nu inte har någon representation i gruppen.

20180126beredningsorganisation 

 

Läs mera om beredingen av lanskapsreformen.

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.