Seminarium: Bildningssektorns och social- och hälsovårdens kontaktytor
15
torsdag, 15.03.2018
08:45 — 15:00

Hur stöder man barnens och familjernas välmående i det nya landskapet och kommunen?

Välkommen att höra och diskutera om hur man i framtiden stöder barnens, ungas och familjernas välmående som samarbete mellan kommunerna och landskapen. Seminariet är avgiftsfritt.

Seminariet är tvåspråkigt och ordnas 5.3.2018 (kl. 8.45-15.00) i festasalen på Vaasa-opisto.

Anmäl dig senast 2.3.2018.

Program

Seminariet arrangeras av Österbottens program för utveckling av barn- och familjetjänster i samarbete med Vasa stad och Österbottens förbund.

Sprid gärna information om seminariet.

För mera information, kontakta: LAPE- förändringsagent Riku Niemistö, riku.niemisto@vaasa.fi 040-5498328

Uppdaterat 12.10.2016, klockan 13.54