Nyheter och pressmeddelanden
 • 17.09.2018
  En elektronisk undersökning av servicen för barn, unga och familjer ska göras i Österbotten, som en del av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster. Målet är att värdefull information om invånarnas erfarenheter av servicen ska nå beslutsfattarna och förändringsledarna i landskapet.
 • 10.09.2018
  Verkställandet av landskaps- och vårdreformen har flyttats ett år framåt, till början av 2021. Du kan följa med hur reformen framskrider i Österbotten på adressen dittosterbotten.fi. På webbplatsen hittar du reformens evenemang, nyheter och mycket annat material.
 • 14.08.2018
  I och med landskaps- och vårdreformen förs en del av statens, kommunernas och samkommunernas avtal över till det nya landskapet. De överlåtande organisationernas avtal gås igenom och vid Österbottens förbund leds processen av Victor Svarvas, jurist.
 • 08.08.2018
  Österbotten har valts till ett pilotlandskap för digitalt stöd. Försöket kommer att bygga upp ett nätverk som stöder olika målgrupper i användningen av digitala tjänster. Målet med verksamhetsmodellen är att trygga tillgängligheten till digitalt stöd i landskapet oberoende av modersmål eller hemort.
 • 29.06.2018
  Verkställandet av landskaps- och vårdreformen flyttas ett år framåt, till början av 2021. Ändringen beror på tidsplanen för behandlingen av lagarna i riksdagen. Nyheten var inte en överraskning för beredarna av reformen i Österbotten.
 • 26.06.2018
  Under hösten kommer samarbete att vara ett centralt tema inom landskapsberedningen. Ett samarbete måste byggas upp dels inom det nya landskapets olika serviceområden, dels gentemot staten och kommunerna. Samarbetet mellan landskapen spelar en viktig roll när landskapen ska ordna och producera tjänster för landskapets invånare och kunder.
 • 25.06.2018
  Landskapsstyrelsen beslöt att tillsätta en ny politisk styrgrupp, vars sammansättning motsvarar resultaten i senaste kommunalval. Det innebär att gruppen får 26 medlemmar: Svenska folkpartiet 14, Socialdemokraterna 4, Samlingspartiet 2, Kristdemokraterna 2, Centern 1, Sannfinländarna 1, Vänsterförbundet 1 och De gröna 1.
Uppdaterat 10.11.2017, klockan 10.11, Petra Fager.