02.02.2018
Ansökan till valfrihetspilot förbereds

Den politiska referensgruppen för landskapsreformen samlades den 2.2.2018.

Diskussionen under mötet berörde social- och hälsovården. Kommunernas politiska representanter vill att det ska finnas täckande närservice i kommunerna och tillräckligt med bäddplatser inom anstaltsvården i hela landskapet. 

Referensgruppen diskuterade pilotförsöken om valfrihet. Hela gruppen stöder idén om att landskapet deltar i pilotförsöket, men diskussionen om innehållet fortsätter. Ett alternativ är att utvidga servicesedelförsöket  i vilket personliga budgetar testas.   

Understöd för pilotförsöken kan sökas fram till den 15 mars 2018. I statsbudgeten har det reserverats 100 miljoner euro för pilotförsöken.

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.