26.01.2018
Beredningen av landskapsreformen organiseras effektivare

Beredningen av landskapsreformen organiseras på ett nytt sätt. Målet är att gruppernas roll blir klarare än tidigare. Beslut fattas i det temporära beredningsorganet. Den politiska referensgruppen och regionens kommuner har sina egna roller i beredningen. Beredningen av administrativa funktioner delas mellanarbetsgrupper som koncentrerar sig på var sin del av helheten. Dessutom samlas ett nätverk av kontaktpersoner i varje kommun för planeringen av administrationen.

Social- och hälsovården planeras enligt kundgrupper

Planeringen av social- och hälsovården delas in enligt målgrupperna barn, unga och familjer, personer i arbetsför ålder och seniorer. Gruppernas uppgift är att planera servicen för kundgruppen i form av helheter som innehåller hälsotjänster, rehabilitering, socialservice, mentalvårds- och missbrukarservice samt handikappservice. Strategiarbetet som gjordes under hösten och vintern används som grund för den fortsatta beredningen.

Det temporära beredningsorganet godkände organisationsmodellen på sitt möten den 25 januari 2018.

Presentation av den nya organisationen 

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.