23.02.2018
Kom med och bygg det nya landskapet Österbotten

Jag antar att du inte har kunnat missa att en landskaps- och vårdreform är på gång i vårt land. Som bäst förbereder vi också en renovering av många andra offentliga tjänster, men det har fått mindre publicitet. Som resultat av den historiskt stora förvaltningsreformen bildas en ny nivå av offentlig förvaltning, ett så kallat nytt landskap. Det nya landskapet Österbotten börjar sin verksamhet den 1 januari 2020, om regeringens tidtabell håller.

Det nya landskapet är ett jätteämbetsverk där många branscher och sektorer ingår. Reformen berör ca 9000 anställda i Österbotten. Största delen av dem jobbar inom social- och hälsovården. Landskapets andra servicehelheter är arbets- och näringstjänster, trafik- och miljötjänster, räddningsväsendet och beredskap, miljöhälsovård och landskapsförbundets uppgifter. Dessutom har det nya landskapet ansvaret för bland annat hälsoskydd, övervakning av djurens hälsa och välfärd, veterinärtjänster, alkoholgranskningar samt jordbruk och utveckling av landsbygden.

Eftersom kommuner och andra aktörer fortsätter ha ansvar för många tjänster för invånarna samarbetar vi i beredningen av det nya landskapet. Till exempel uppgifter inom utbildning, kultur, idrott och fritid, lokal näringspolitik samt markanvändning och byggande stannar kvar i kommunerna efter reformen.

Ditt Osterbotten collage FB OFPL andra

 

Behovet av servicehandledning blir ännu större i framtiden. Kunden har ofta behov av mer än en av landskapets tjänster. Utöver den offentliga sektorn producerar också privata serviceproducenter, föreningar och organisationer servicen i det nya landskapet.  Den som använder service ska även i fortsättningen kunna lita på att hans eller hennes servicebehov beaktas som en helhet. Planeringen av servicehelheter och servicekedjor har påbörjats. En del av verksamheten kan förstås fortsätta som förr, men vi kan bara skapa mervärde om vi funderar på nya sätt att jobba. Samarbete över sektorer och med olika aktörer behövs. Det skapar möjligheter att passa ihop tjänster och göra partnerskap effektivare. Organisationer och föreningar ska självklart också vara en viktig del av österbottningarnas vardag efter reformen. Vår styrka är att vi har många exempel på god praxis. Dem vill det nya landskapet utnyttja även i fortsättningen.

Det nya landskapets verksamhet ska motsvara de förväntningar som invånarna, företagen och andra aktörer har ställt upp samt nationella målsättningar. För att landskapet ska kunna leva upp till alla förväntningar, svara på österbottningarnas servicebehov och arbeta så effektivt som möjligt med goda resultat måste vi också bedöma vår verksamhetsmiljö, hur den förändras och vad som påverkar den.

Vi bygger det nya landskapet på gemensamma värderingar. Nya landskapsfullmäktige börjar sin mandatperiod den 1 januari 2019 och fattar beslut om landskapsstrategin. Den är det viktigaste dokumentet för det nya landskapets verksamhet. Den grundar sig på en utvärdering av landskapets nuläge och framtida förändringar i verksamhetsmiljön samt av hur de påverkar genomförandet av landskapets uppgifter.

Servicelöftet är en del av landskapsstrategin och det utformas tillsammans med landskapets invånare och dem som använder service. Redan nu är det viktigt att invånarna i kommunerna är med i beredningen av det nya landskapet. Möjligheten att använda sitt modersmål, god service och trygghet är bara några av de saker som invånarna betonade i svaren på enkäten om beredningen av reformen. Tillsammans bygger vi det nya landskapet.

Varpu Rajaniemi
förändringsledare

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 10.11.2017, klockan 10.11, Petra Fager.