01.03.2018
Strikt linje att vänta för landskapets ekonomi

Det nya landskapet Österbotten måste spara så fort verksamheten börjar. Detta framgår av finansministeriets färska beräkningar, som publicerades igår. Beräkningarna visar ett behov av att spara nästan en miljon euro år 2020. Fram till år 2025 skärs landskapets finansiering ner med över åtta miljoner euro. Budgeten för det nya Österbotten kommer att vara totalt cirka 600 miljoner euro.  De här är inte slutliga summor utan landskapets finansiering bekräftas senare.

- Det är oroande att landskapet måste spara redan då verksamheten börjar. Informationen ändrar beredningsläget eftersom vi måste beakta behovet av besparingar, säger landskapsdirektör Kaj Suomela.

Vad de uppgifter som flyttas över till det nya landskapet kostar i de nuvarande organisationerna är fortfarande oklart.

- Innan vi kan ta ställning till det hela måste vi veta kostnaderna i dagsläget, säger Suomela.

Landskapen får största delen av sin finansiering som så kallad allmäntäckande finansiering. Summan som delas ut beror på bland annat servicebehov och befolkningsstruktur. Landskapet bestämmer hur summan fördelas till olika ändamål. Den största utgiftsposten, ca 95 %, är anordnandet av social- och hälsovård.

Utöver den allmäntäckande finansieringen beviljar staten finansiering för specifika ändamål som till exempel projekt- och företagsstöd och väghållning. 

Förhandlingarna övas med ministerier

Staten finansierar de nya landskapen och följer upp kostnaderna samt hur servicen fungerar i landskapen. Samarbetet mellan landskapen och staten övas under simuleringsförhandlingar. Förhandlingarna förbereder både landskapen och staten för ett nytt arbetssätt, och landskapen får information för planeringen av sin ekonomi.

Finansministeriets beräkningar om de nya landskapens finansiering finns på regionreformen.fi.

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 10.11.2017, klockan 10.11, Petra Fager.