Om oss

Österbottens förbund arbetar med regional utveckling i landskapet Österbotten med sina mer än 180 000 invånare. Vi bevakar invånarnas, näringslivets och kommunernas intressen i Vasaregionen, Jakobstadsregionen, Kyrolandet och Sydösterbotten.

Förbundet är ett av 18 landskapsförbund i Finland. Vi är en samkommun vars medlemmar är de 15 kommunerna i Österbotten.

Demokratiskt beslutsfattande

Den högsta beslutande rätten i förbundet innehas av landskapsfullmäktige. I fullmäktige sitter politiskt valda kommunala beslutsfattare. Det praktiska arbetet leds av landskapsstyrelsen.

Förbundets medlemskommuner finansierar merparten av verksamheten.

Landskapsförbund är lagstadgade samkommuner som regionens kommuner ska vara medlemmar i. Besluten om vilka dessa kommuner är fattas av statsrådet.

 

Uppdaterat 10.06.2016, klockan 11.06, .