Natur- och kulturmiljö

Miljöplanering

Planeringen på landskapsnivå samordnar sådana planer som landskapsförbunden enligt lagen om regional utveckling och förvaltning av strukturfondsverksamheten ansvarar för. Som en del av den riksomfattande utvecklingen av planeringen ska förbunden utarbeta planer som gäller naturresurser och miljö och som har stor regional räckvidd.

En god livsmiljö är ett av huvudmålen i Österbottens landskapsstrategi. För att det målet ska uppnås krävs en natur med stor mångfald och rena vatten. Ett annat huvudmål i strategin är en konkurrenskraftig region. Där är en av delmålsättningarna att ha värdesatta kulturmiljöer och levande kulturarv.

Landskapsbild, Terjärv, Kronoby.Lyttsbacka i Terjärv.

 

Uppdaterat 13.11.2018, klockan 21.23, Marie Sjölind.