Österbottens landskapsplan 2030

Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund godkände landskapsplanen 29.9.2008. Planen fastställdes av miljöministeriet 21.12.2010.

landskapsplan kartaKartdel A
Kartdel B
Kartdel C
Indexkarta och beteckningar

Beteckningar och bestämmelser

Planbeskrivning

Helhetsbedömning av landskapsplanens konsekvenser

Sammanställning av helhetslandskapsplanen och etapplanerna:
Kartdel A
Kartdel B
Kartdel C

Du kan också studera landskapsplanen och etapplandskapsplanerna i denna karttjänst.

Uppdaterat 27.03.2019, klockan 12.54, Gustav Nygård.